FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Elektronski recepti ponovo u funkciji, obavezne elektronske zdravstvene kartice

Elektronsko propisivanje recepata od danas je ponovo u funkciji, te napominjemo osiguranike da sa sobom nose svoje elektronske zdravstvene kartice kako bi mogli da ostvaruju zdravstvenu zaštitu i podižu lijekove u apotekama.
Napominjemo da je isključiva upotreba elektronske kartice najbolja zaštita ličnih podataka i kompletnog sistema, jer eventualne greške i potencijalne zloupotrebe sistema uz upotrebu kartice nisu moguće. Elektronska kartica obezbjeđuje jedinstvenu identifikaciju korisnika, te eliminiše potrebu za ručnim unošenjem podataka, poput imena i prezimena ili jedinstvenog matičnog broja pacijenata, a samom osiguraniku omogućava bolju kontrolu i zaštitu njegovih medicinskih i ličnih podataka. Važno je da pacijenti uvijek sa sobom imaju karticu jer i u slučaju eventualnih problema sa očitavanjem kartice, zdravstveni radnici će imati mogućnost da u sistem unesu broj kartice, ali više ne mogu da unose lične podatke pacijenata.
Podsjećamo da je isključiva upotreba elektronskih kartica bila predviđena od 1. januara ove godine, ali zbog hakerskog napada na Integrisani zdravstveni informacioni sistem, taj rok je morao biti prolongiran. Nakon hakerskog napada na IZIS postepeno je omogućavan rad u ovom sistemu, vodeći računa o bezbjednosnom aspektu, te su se, nakon detaljnih testiranja, stekli uslovi za ponovno omogućavanje propisivanja elektronskih recepata, kao i upotrebu elektronske zdravstvene kartice. Elektronsko propisivanje recepata znači da ljekari više ne moraju da štampaju recepte, a pacijent se u apoteku javlja samo sa e karticom i na osnovu nje dobija propisanu terapiju.