FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Fond dobio pozitivno mišljenje za 2023. godinu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske dobio je pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje, kao i za usklađenost aktivnosti, Glavne službe za reviziju javnog sektora za 2023. godinu.
Prema mišljenju revizora, finansijski izvještaji FZO RS istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor. Takođe, sve finansijske transkacije FZO RS u prošloj godini, prema mišljenju revizora, prikazane su u svim materijalnim aspektima u skladu sa propisima kojima su regulisane. Ovo je, inače, već treći put zaredom da FZO RS dobija pozitivno mišljenje i za finansijske izvještaje i za usklađenost aktivnosti od Glavne službe za reviziju javnog sektora.
Revizori su u svom izvještaju konstatovali da hakerski napad koji se desio 31.12.2023. godine na Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) nije imao uticaj na proces izrade finansijskih izvještaja, jer su svi finansijski podaci i informacije Fonda pohranjeni u Poslovnom informacionom sistemu (PIS) koji je poseban informacioni sistem.
U svom izvještaju, revizori su dali i četiri preporuke koje se odnose na finansijske izvještaje i dvije za usklađenost, uz konstataciju da su preporuke koje su dali za 2022. godinu u potpunosti sprovedene.
Glavna Služba za reviziju javnog sektora je u prošloj godini analizirala i postupke javnih nabavki Fonda. Revizorskim ispitivanjem bilo je obuhvaćeno više postupaka javnih nabavki koje je sproveo FZO RS u 2023. godini, te su revizori konstatovali da su svi postupci sprovedeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i nisu dali nijednu primjedbu za ovaj segment u radu Fonda.
Takođe, analizirani su i prihodi i rashodi Fonda zdravstvenog osiguranja, te je navedeno da je u bilansu uspjeha za period od 1. januara do 31. decembra prošle godine iskazan pozitivan finansijski rezultat u iznosu od oko 11,2 miliona КM.