FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Obavještenje za zdravstvene ustanove: Nove mjere sigurnosti

U svjetlu nedavnih događaja koji su uticali na bezbjednost Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), kao i u cilju zaštite podataka naših pacijenata, neophodno je dodatno unaprijediti i pojačati mjere politike bezbjednosti i u zdravstvenim ustanovama. S obzirom na to da je zaštita osjetljivih zdravstvenih informacija i ličnih podataka pacijenata naš primarni cilj, svim zdravstvenim ustanovama koje koriste aplikacije IZIS dostavljene su nove mjere politike bezbjednosti IZIS-a, sa detaljnim pojašnjenjima, kako bi se dodatno unaprijedila i pojačala politika bezbjednosti.

Naglašavamo da je saradnja svih zdravstvenih ustanova u ovom procesu od ključnog značaja. Isto tako, razumijemo da ove promjene mogu donijeti određene izazove, ali smo uvjereni da su ovi koraci neophodni za osiguranje visokog nivoa zaštite IZIS-a i, što je najvažnije, zaštite podataka  pacijenata.

U skladu sa novim mjerama politike bezbjednosti, između ostalog, uvedeni su novi uređaji i softverske komponente u IZIS, što dodatno jača bezbjednost sistema protiv potencijalnih hakerskih napada. Ove promjene uključuju jače uređaje nove generacije za mrežnu bezbjednost (firewall), unaprijeđene mehanizme antivirusne zaštite i druga tehnološka poboljšanja. Detalji u vezi sa novim mjerama politike bezbjednosti, dostupni su u dopisu namijenjenom zdravstvenim ustanovama.