FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Obavještenje za zdravstvene ustanove

FZO RS logo

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je usvojio Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Cjenovnika zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske upoznalo se sa dostavljenim prijedlogom Odluke o usvajanju izmjene Odluke o usvajanju cjenovnika zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj, te u skladu sa članom 45. stav 1. Zakona o obaveznom osiguranju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 93/22 i 132/22), dalo saglasnost na isti. Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju cjenovnika zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj je upućena u Republički sekretarijat za zakonodavstvo, nakon čega će biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske. Cjenovnik zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj nalazi se u Prilogu 1 ove odluke i čini njen sastavni dio, a po objavi u Službenom glasniku Republike Srpske i stupanjem na snagu, biće objavljen na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Kako bi zdravstveni radnici imali dovoljno vremena da se informišu o nastalim izmjenama, prije objave u Službenom glasniku i same primjene, kompletan novi cjenovnik dostupan je na ovom linku.