FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Održan sastanak sa predstavnicima „Pravo na lijek“: Saradnja sa udruženjima dokaz otvorenog pristupa u radu FZO RS

Zamjenik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Aleksandar Sekulić sa saradnicima danas je održao sastanak sa predstavnicima mreže pacijentskih udruženja „Pravo na lijek“ na kojem je razgovarano o novom Pravilniku o postupku stavljanja, promjeni statusa ili brisanju lijekova sa liste lijekova i Programa lijekova.
Pomenutim pravilnikom, upravo na prijedlog mreže pacijentskih udruženja iz Republike Srpske, napravljen je značajan iskorak po pitanju transparentnosti i uključivanju pacijenata u kreiranje lista lijekova. Naime, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske bio je među prvim institucijama koji su uvažili sugestije pacijenata, što je još jedna potvrda otvorenog pristupa u radu FZO RS.
Tako da je na sastanku bilo riječi o kreiranom obrascu za dostavljanje mišljenja i prijedloga predstavnika udruženja pacijenata stručnoj komisiji za lijekove Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, jer je FZO RS uz Brčko Distrikt kroz novi pravilnik omogućio da i pacijenti imaju uvid u dnevni red stručnih komisija za predlaganja novih lijekova na liste.
„Predstavnici udruženja pacijenata su uvijek dobro došli u FZO RS, jer samo tako možemo konstruktivno da razvijamo zdravstveno osiguranje i da obezbjeđujemo dostupnost terapija. Fond predstavnike udruženja pacijenata smatra ravnopravnim partnerom u kreiranju paketa prava, jer zahvaljujući njihovom djelovanju, mi možemo bolje da sagledamo sve potrebe osiguranika u Republici Srpskoj“, istakao je Sekulić.
Predstavnici mreže pacijentskih udruženja „Pravo na lijek“ pozdravili su napore Fonda koji su, kako su rekli, i te kako vidljivi u pogledu transparentnosti i razvoja zdravstvenog osiguranja. Pomenuti pravilnik, kako su naveli, je dokaz tim tvrdnjama.
„Ljudi kada su u potrebi imaju jake emocije, ali je važno jačati saradnju između udruženja i zdravstvenih autoriteta upravo radi efikasnijeg ostvarivanja prava pacijenata“, navela je Višnja Marilović, projekt menadžer mreže pacijenstkih udruženja „Pravo na lijek“.
Predstavnici „Pravo na lijek“ na sastanku su najavili i aktivnost koja je predviđena za sva udruženja pacijenata iz Republike Srpske u narednom periodu, upravo kako bi se na što adekvatniji način predstavio novi pravilnik Fonda. Takođe, planirano je i da se udruženjima pacijenata detaljno približi i obrazac za dostavljanje mišljenja koji je i kreiran za udruženja pacijenata, upravo u cilju da na tom obrascu mogu da daju svoje mišljenje kada je riječ o terapijama koje su predložene za uvrštavanje na liste FZO RS.