FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Poziv građanima da se prijave na zdravstveno osiguranje

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ponovo poziva građane koji još nisu prijavljeni na zdravstveno osiguranje da regulišu svoj status u nadležnim poslovnicama Fonda, jer je Vlada Republike Srpske ukinula vanrednu situaciju, pa samim tim Fond više neće finansirati zdravstvene usluge za neosigurane građane.

Naime, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je već tri godine, tačnije, od kada traje pandemija virusa korona finansirao zdravstvene usluge i za neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama i po tome smo jedinstveni u regionu, budući da nijedno zemlja ovo nije uradila. Trošak Fonda od početka pandemija za neosigurane građane iznosi više od 150 miliona KM.

Budući da je Svjetska zdravstvena organizacija nedavno proglasila kraj pandemija, a Vlada Srpske shodno tome ukinula vanrednu situaciju, važno je da građani koji nisu zdravstveno osigurani regulišu svoj status, kako bi i dalje mogli da nesmetano koriste zdravstvenu zaštitu.

Ovaj poziv se posebno odnosi na one građane koji su ranije na osiguranje bili prijavljeni po osnovu nezaposlenosti.  Podsjećamo, od 2020. godine nezaposlenost više nije osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, pa su građanima koji trenutno nemaju zaposlenje date druge mogućnosti prijave na osiguranje. Međutim, pretpostavka je da upravo zbog vanredne situacije i pandemije virusa korona mnogi građani se nisu još ni prijavili na zdravstveno osiguranje, jer je Fond donio odluku da dok traje vanredna situacija svi građani, i neosigurani, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Napominjemo da je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju dao brojne mogućnosti prijave na zdravstveno osiguranje, upravo kako bi građani imali što više osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje. Pored 17 osnova prijave na osiguranje, postoje i druge mogućnosti prijave i to po osnovu godina života, posebnog društvenog statusa ili specifičnog oboljenja, ukoliko nemaju drugi osnov za prijavu (djeca, lica starija od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, multiple skleroze, lica koja žive sa HIV infekcijom, oboljeli od rijetkih bolesti, lica sa invaliditetom, lica bez prihoda i dr.). Na ovaj način su zaštićene najugroženije kategorije građana, koje su od posebnog medicinsko-socijalnog značaja i ova lica ne bi trebalo da budu izvan zdravstvenog osiguranja, ali je važno da se prijave na osiguranje.

Za informacije u vezi sa prijavom na osiguranje i potrebnom dokumentacijom građani mogu kontaktirati poslovnice Fonda, kao i naše zaštitnike prava. Kontakt telefoni su dostupni na internet stranici Fonda, na kojoj se, takođe, nalazi i informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na zdravstveno osiguranje.

Napominjemo da lica koja se prijavljuju na osiguranje kao lica bez prihoda ne moraju da donose iz Poreske uprave potvrdu o visini prihoda, jer FZO RS ima pristup ovoj evidenciji Poreske uprave.