FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Pripremljeni novi vodiči kroz prava iz zdravstvenog osiguranja

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je, u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i novim pravilnicima Fonda, i nove vodiče kroz prava iz zdravstvenog osiguranja. Rukovođeni našim sloganom ''Zdravstveno osiguranje vrijedi više ako znate svoja prava'', vodiči su pripremljeni u cilju što jednostavnijeg informisanja osiguranika o nekim od osnovnih prava iz zdravstvenog osiguranja, poput prava za vrijeme bolničkog liječenja, prava na lijekove, liječenje izvan Srpske, bolovanje, medicinsku rehabilitaciju, medicinska sredstva i dr. Naime, FZO RS u kontinuitetu nastoji da informiše osiguranike o njihovim pravima, posebno o svim novinama koje se uvode, izmjenama u propisima, novim pravima, pojednostavljenjima procedura i slično, jer težimo ka tome da osiguranici sva prava iz zdravstvenog osiguranja koriste u punom obimu i da se na minimum svedu eventualna kršenja prava osiguranika. Tome upravo doprinosi informisanost osiguranika, odnosno da tačno znaju koja su njihova prava i na koji način mogu da ih ostvare. Iz tog razloga, FZO RS koristi sve raspoložive kanale komuniciranja i informisanja, uključujući internet stranicu Fonda i društvene mreže, info letke i sl., a kako bismo postigli što veći nivo transparentnosti i kako bi informacije iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja bile dostupne što većem broju građana. Vodiči kroz prava su jedan od načina da unaprijedimo i olakšamo informisanost građana jer su im na jednom mjestu, na jednostavan način pojašnjena osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja.

Podsjećamo, na internet stranici Fonda i ranije su bili dostupni vodiči kroz prava, ali zbog novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji se primjenjuje od kraja septembra prošle godine, te niza novih pravilnika koje je FZO RS donio u proteklom periodu, a kojim je uvedeno i više novih prava iz zdravstvenog osiguranja, nastala je potreba da se pripreme i potpuno novi vodiči kroz prava. Napominjo da osigurana lica Fonda za sva pitanja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mogu da se obrate zaštitnicima prava osiguranika u svim filijalama FZO RS, Odjeljenju za odnose sa javnošću, kao i svim poslovnicama FZO RS. Kontakt telefoni i mejl adrese dostupni su na internet stranici FZO RS, na kojoj se ujedno mogu pronaći sve važne informacije iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.