FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira trenutno sedam lijekova za osiguranike zaražene virusom HIV-a i konstantno nastojimo da uvodimo nove, savremene terapije kako bismo dodatno unapređivali kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite oboljelih.

Tako je i u ovoj godini u okviru Programa lijekova uvršten novi antiretrovirusni lijek čija je prednost u povećanju terapijske efikasnosti prilikom primjene sa drugim dostupnim lijekovima. Takođe, i u prošloj godini uvrštena je nova efikasna terapija za pacijente sa HIV infekcijom koja ima fiksnu kombinaciju tri tablete  zahvaljujući kojoj oboljeli smanjuju unos dnevne količine tableta koje su im potrebne. Dakle, u kontinuitetu nastojimo da uvodimo nove terapije, a trenutno antiretrovirusne terapije prima oko 90 pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Napominjemo da se lijekovi za HIV/AIDS nabavljaju u okviru Programa lijekova što znači da se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje u skladu sa medicinskim indikacijama određuju ljekari UKC RS. Međutim, Fond svake godine ovaj program usklađuje sa svojim finansijskim planom i mogućnostima i nastojimo iz godine u godinu da lijekovi iz Programa lijekova budu dostupni što većem broju pacijenata, uključujući i oboljele od HIV-a.

U povodu Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, podsjećamo da zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su zaraženi virusom HIV-a ili koji su oboljeli od AIDS-a u potpunosti finansira Fond, jer je riječ o kategoriji osiguranika koja je oslobođena plaćanja participacije za sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje. Prema tome, pored lijekova, FZO RS za oboljele finansira potrebne preglede, liječenja i dr.  Napominjemo da je HIV zaraženim i oboljelim od AIDS-a uvijek dostupna zdravstvena zaštita jer za njih ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja nije uslovljeno uplatom doprinosa. Isto tako, od 2020. godine omogućeno je da oboljeli mogu po osnovu svog oboljenja biti zdravstveno osigurani, ukoliko nemaju drugi osnov osiguranja. Zdravstveni sistem je i na ovaj način prepoznao važnost njihovog liječenja i da u svakom trenutku imaju zdravstvenu zaštitu.

Nedavno je u cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge, kao i standardizacije dijagnostike i terapije HIV-a i AIDS-a, prezentovan novi Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a, kao i Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV, čime je u Republici Srpskoj dodatno unaprijeđeno liječenje oboljelih. Inače, u Srpskoj se u kontinuitetu sprovodi epidemiloški nadzor i liječenje osoba sa HIV/AIDS-om, a posebnu pažnju potrebno je posvetiti prevenciji i ranom otkrivanju inficiranih virusom HIV-a.