FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Svjetski dan bubrega: Savremena dijaliza dostupna svim pacijentima u Srpskoj

Svim pacijentima u Srpskoj kojima je potrebna dijaliza dostupna je najsavremenija metoda dijalize – hemodijafiltracija. Ovo pravo osiguranicima Fonda, koji nemaju kontraindikacije za ovu dijalizu, obezbijeđeno je još prije četiri godine zahvaljujući snižavanju cijene i hemodijafiltracije i hemodijalize. Primjenom hemodijafiltracije, koja je nekada bila dostupna samo malom broju teže oboljelih, značajno je unapređena zdravstvena zaštita pacijenata na dijalizi, kao i kvalitet njihovog života. Naime, jedna od prednosti ove terapije je i manji broj potrebnih tretmana dijalize, a manje su i mogućnosti komplikacija koje su zahtjevale i dodatne tretmane.
U povodu obilježavanja Svjetskog dana bubrega, podsjećamo da su pacijenti na dijalizi oslobođeni plaćanja participacije, te njihovu zdravstvenu zaštitu u potpunosti finansira Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Pored usluge dijalize, koja uključuje kompletan tretman - lijekove, hranu i dr., FZO RS finansira i prevoz na dijalizu. Pacijenti u Srpskoj se dijaliziraju u savremenim centrima za dijalizu u kojima je obezbijeđen najviši standard ove usluge, zahvaljujući čemu je mogućnost infekcija i drugih komplikacija svedena na minimum. Trenutno usluge dijalize koristi oko 1.500 pacijenata, a troškovi Fonda za dijalizu u prošloj godini su bili oko 33 miliona KM. Iako se povećava broj pacijenata na dijalizi, troškovi Fonda su manji u odnosu na ranije godine zbog smanjenja cijena usluga hemodijalize i hemodijafiltracije. Naime, ranijih godina troškovi su iznosili i do 37 miliona KM. Cijene hemodijalize i hemodijafiltracije su 2017. godine smanjene sa 110 evra, odnosno 130 evra na jedinstvenu cijenu od 103 evra.
Napominjemo i da su osiguranici sa transplantiranim organima, kao i davaoci organa, takođe, oslobođeni plaćanja participacije. FZO finansira u potpunosti i samu transplantaciju, bilo da se radi u UKC RS ili je osiguranicima odobrena transplantacija u Srbiji ili nekoj drugoj zemlji u inostranstvu. Osiguranicima sa transplantiranim organima, kao i sa bubrežnom insuficijencijom, dostupne su i neophodne terapije, poput imunosupresiva i druge.
Svjetski dan bubrega obilježava se drugog četvrtka u martu svake godine u cilju podizanja svijesti o životno važnoj ulozi bubrega u očuvanju zdravlja i potrebi ranog otkrivanja i prevencije bubrežnih oboljenja.