FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Svjetski dan hemofilije: Unaprijeđen kvalitet zdravstvene zaštite u Srpskoj

Svi oboljeli od hemofilije tipa A u Republici Srpskoj, tačnije svih 35 pacijenata, o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja, obuhvaćeni su najnovijom inovativnom terapijom, odnosno  rekombinantnim faktorom i hemlibrom. Riječ je o izuzetno skupim terapijama za koje Fond godišnje izdvaja oko 4,9 miliona КM.
Osim toga, početkom ove godine, Fond je za osiguranike koji boluju od hemofilije omogućio da se  rekombinovani faktori koagulacije  ''moroktokog alfa'' i ''simoktokog alfa'' podižu u apoteci kako pacijenti više ne bi morali da dolaze u Univerzitetsko-klinički centar samo da bi primili terapiju.  
Naime, od početka godine pomenuti lijekovi su uvršteni na listu A i mogu da se podižu na recept u apotekama koje imaju ugovor sa FZO RS, umjesto u UКC-u RS kako je to bilo ranije. Ova promjena u načinu dobijanja terapije o trošku FZO RS posebno je važna za pacijente iz udaljenih krajeva Srpske koji su morali da putuju u UКC RS samo da bi primili ovaj lijek. Na ovaj način poboljšava se i olakšava  dostupnost terapija pacijentima, čemu FZO RS, uz uvođenje novih terapija, konstantno i teži. Podsjećamo da su ovi lijekovi i ranije bili dostupni u Programu lijekova i pacijenti su ih primali u UКC RS. Uvrštavanjem ovih lijekova na listu A omogućeno je da se oni podižu na recept, a Fond ih i dalje nabavlja putem javnih nabavki.
Dakle, sve ove novine potvrđuju nastojanje Fonda da gdje je god to moguće olakšava pacijentima put ostvarivanja prava, proširuje paket prava, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i kvaliteta života oboljelih od hemofilije.
Pored inovativnih terapija, Fond za oboljele od hemofilija finansira i druge lijekove i trenutno je za osiguranike koji boluju od ove bolesti o trošku Fonda dostupno sedam lijekova, od kojih su pet u dva dozna oblika. Godišnji troškovi FZO RS za sve terapije koje su dostupne oboljelim od hemofilije iznose oko 5,2 miliona КM.
Napominjemo da je Fond rano prepoznao važnost finansiranja lijekova za oboljele od  hemofilije, pa su prve savremenije terapije o trošku Fonda bile dostupne još prije desetak godina. Od tada, pa do danas, Fond nastoji da prilagođavanjem propisa maksimalno olakša put ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu ovoj kategoriji osiguranih lica. Primjera radi, Fond je oboljele od hemofilije među prvima oslobodio plaćanja participacije za osnovnu bolest i sve njene komplikacije, a od 2018.  godine, budući da je riječ o rijetkom oboljenju, Fond je napravio još jedan iskorak – u potpunosti su oslobođeni plaćanja participacije za sve što spada u obavezno zdravstveno osiguranje.
Osim toga,  Zakonom o obaveznom  zdravstvenom osiguranju RS omogućeno je da građani koji boluju od hemofilije,  zdravstveno osigurani mogu biti i po osnovu svoje bolesti, ako ne postoji nijedna druga mogućnost, što ranije nije bio slučaj. Tako je Fond  kao i sve druge institucije koje djeluju u okviru zdravstvenog sistema prepoznao neophodnost da građani koji imaju ovu bolest u svakom trenutku budu zdravstveno osigurani radi obezbjeđenja adekvatne i najbolje zdravstvene zaštite.
Međutim, Fond sve ove promjene nastoji da uvodi osluškujući potrebe osiguranih lica i intezivno sarađujući sa predstavnicima udruženja pacijenata. Mišljenje osiguranika nam je jako važno budući da su oni direktni korisnici zdravstvene zaštite i imaju najbolji uvid kako se definisane procedure sprovode u praksi. Zato su nam predstavnici udruženja pacijenata najbolji partneri u koncipiranju razvoja zdravstvenog osiguranja i unapređenja kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite.
Fond posebno nastoji da bude prepoznat kao partner i da bude prva adresa u slučaju eventualnih poteškoća u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja. Zato smo još 2011. godine u svim našim filijala imenovali zaštitnike prava i tako postali prvi fond u regionu koji je u okviru svojih resursa, imenovao zaštitnike prava i omogućio dostupnost informacija iz FZO RS.
Ovo je prilika da pozovemo i predstavnike udruženja pacijenata da se aktivnije, zajedno sa FZO RS, uključe u aktivnosti koje imaju za cilj obezbjeđenje dodatnih izvora finansiranja zdravstvenog sistema, jer sa dodatnim izvorima, Fond bi mogao još konkretnije da odgovori na sve izazove koje sa sobom nosi savremeni razvoj medicine i farmacije.