FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Usvojen set medicinskih sredstava za oboljele od bulozne epidermolize

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske danas je usvojio izmjene Pravilnika o uslovima i postupku obezbjeđivanja medicinskih sredstava kojim će FZO RS početi da finansira set medicinskih sredstava za oboljele od bulozne epidermolize. Ovaj set sadrži više od 20 stavki, poput, mekani silikonski zavoj neprijanjajući, propusan; sterilnu kompresu od gaze, tkanu; neljepljivi povoj za rane, propusni; flaster u kolutu; gel za zaštitu, ublažavanje bola, pospješenje zacjeljivanja oštećenog tkiva usne šupljine; Tubifast (žuti, zeleni, plavi – 10 m) i drugo.

Napominjemo da primjena ovog prava počinje osmog dana nakon objave u Službenom glasniku RS o čemu će javnost biti informisana.

Uvođenjem i finansiranjem neophodnih medicinskih sredstava omogućava se sprječavanje komplikacija izazvanim infekcijama i obezbjeđuje se kvalitetniji život oboljelih, jer lijek za buloznu epidermolizu ne postoji, a liječenje je isključivo simptomatsko koje podrazumijeva svakodnevnu njegu rana i previjanja. Uvrštavanjem pomenutog seta na Listu medicinskih sredstava sistemski se rješava jedno od važnih pitanja za oboljele od bulozne eidermolize, jer ranije ovaj potrošni materijal nije bio ni na jednoj listi koju finansira FZO RS.

Budući da su oboljeli od ove bolesti oslobođeni plaćanja participacije za sve što spada u obavezno zdravstveno osiguranje i ovaj set medicinskih sredstava će u potpunosti finansirati FZO RS.

Inače, pomenutim pravilnikom predviđeno je da ova medicinska sredstva za oboljele od bulozne epidermolize predlaže ljekar specijalista -dermatovenerolog koji izdaje i nalog, a na osnovu prijedloga i naloga FZO RS donosi rješenje. Nalog Fond ovjerava za tromjesečne potrebe, a realizuju se u apotekama. Dakle, rješenjе Fonda je potrebno samo prvi put, odnosno prilikom prvom odobravanja prava, a kasnije osiguranici ostvaruju ovo pravo ovjerom naloga u FZO RS koji predlaže pomenuti specijalista.

Podsjećamo da je FZO RS od početka ove godine već nekoliko puta na Listu lijekova koji se izdaju na recept uvrštavao lijekove za oboljele od rijetkih bolesti i teških hroničnoh oboljenja,  kako bi i dalje oboljeli od ovih bolesti mogli da ostvaruju pravo na refundaciju troškova. Naime, novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske precizirano je u kojim slučajevima se može odobriti refundacija troškova zdravstvene zaštite i ona nije predviđena za lijekove koji se ne nalaze na listi lijekova koji se izdaju na recept. Svjesni potrebe da su za pojedina teška hronična oboljenja, poput za oboljele od rijetkih bolesti, potrebni i pojedini lijekovi koji nisu bili obuhvaćeni listom lijekova koji se izdaju na recept, Fond je u toku ove godine uvrstio na listu više od 15 novih lijekova za rijetke bolesti i pojedina teška hronična oboljenja. Sa uvrštavanjem seta medicinskih sredstava za oboljele od bulozne epidermolize, FZO RS nastavlja sa praksom unapređenja kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite kreirajući paket prava u skladu sa mogućnostima i potrebama osiguranika. I ove novine su rezultat saradnje sa predstavnicima udruženja pacijenata što je još jedan dokaz uključivanja pacijenata u koncipiranje razvoja zdravstvenog osiguranja.