FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Uvedena interna uputnica

Novi Pravilnik o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite kojim se znatno pojednostavljuju procedure u ostvarivanju zdravstvene zaštite osiguranih lica u Republici Srpskoj danas je stupio na snagu. 
Ovim pravilnikom značajno su skraćene određene procedure, a jedna od najvećih novina jeste uvođenje interne uputnice.
Naime, stupanjem na snagu ovog pravilnika omogućeno je da pacijent koji je ušao u bolnicu samo sa jednom uputnicom porodičnog doktora može da obavi sve neohodne preglede i pretgare, a ne samo one koje su navedene u uputnici porodičnog doktora. To ranije nije bilo moguće, odnosno osiguranik je morao svaki put da se vraća porodičnom ljekaru kako bi dobio uputnicu za svaki dodatni pregled ili pretragu.


Primjera radi, ako porodični doktor osiguranika uputi endokrinologu, a on procijeni da je potreban i pregled neurologa, pacijent više neće morati da odlazi po novu uputnicu porodičnog doktora, već će pregled biti omogućen internom uputnicom koju će izdati specijalista endokrinolog.
Isto pravilo važi i u slučaju da je uputnicu izdao pedijatar, ili ginekolog, kao i specijalista iz deset oblasti konsultativno-specijalističke zaštite.
Ova promjena će donijeti veliku olakšicu pacijentima, a trebalo bi da doprinese i smanjenu gužve kod porodičnih doktora.
U vezi s novim pravilnikom treba spomenuti i to da je njime na jedinstven način uređen sadržaj i način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osiguranih lica u RS, te će  van snage biti stavljeni akti kojima je bila obuhvaćena samo uska oblast, kao npr. odluka kojom je propisano pravo na vantjelesnu oplodnju, pravilnik o načinu izbora porodičnog doktora, uputstvo o upućivanju na magnetnu rezonansu i CT i dr.  Objedinjavanjem sadržaja, obima i načina ostvarivanja zdravstvene zaštite u jedinstven pravilnik doprinijeće se njegovoj lakšoj primjeni u praksi.
Inače, novi Pravilnik o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite objavljen je u Službenom glasniku 102/11, a dostupan je i na internet stranici Fonda u linku "propisi".