FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Zdravstveno osiguranje nezaposlenom roditelju sa četvoro i više djece

Nezaposleni roditelji sa četvoro i više djece koji ostvaruju pravo na novčano primanje i pripadajuće doprinose Vlade Republike Srpske imaju mogućnost da se po tom osnovu prijave na zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske. Na zdravstveno osiguranje ovu kategoriju građana prijavljuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta  Republike Srpske.

Naime, Zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece Republike Srpske, koji je usvojen prošle godine, propisano je da nezaposleni roditelj sa četvoro i više djece u skladu sa odlukom Vlade Srpske ima pravo na novčano primanje na mjesečnom nivou koje ne može biti niže od 750 KM, i na to primanje se, takođe, plaća porez i pripadajući doprinosi u skladu sa zakonom.