FZO RS Vijesti Za liječenje u inostranstvu potreban prijedlog zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu finansira liječenje i dijagnostiku djece do 18 godina starosti ukoliko postoji prijedlog zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi i koja ima ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Zbog sve češćih apela roditelja za novčanu pomoć za liječenje djece u inostranstvu objavljenih u medijima, posebno u kontekstu, „da neka liječenja ne podliježu pravilima Fonda solidarnosti“, podsjećamo da je Fond solidarnosti osnovan upravo sa namjerom da finansira liječenje djece kada to nije moguće sprovesti u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj niti izvan Republike Srpske, a koje sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imaju potpisan ugovor. Stručna komisija Fonda solidarnosti kao i Upravni odbor ove ustanove mogu da razmatraju samo one zahtjeve koji imaju potpunu medicinsku dokumentaciju i što je najvažnije konzilijarni nalaz zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi, kojim se predlaže dalje liječenje u inostranstvu.

Osim toga, Fond solidarnosti razmatra i zahtjeve za finansiranje liječenja u inostranstvu i na prijedlog zdravstvene ustanove koja sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nema potpisan ugovor ukoliko je ranije Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske svojim rješenjem odobravao liječenje u toj, zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu.

Procedura i način finansiranja liječenja djece preko ove ustanove u potpunosti je transparentan i svi potrebni podaci o tome koja je dokumentacija potrebna za odobravanje finansiranja liječenja u inostranstvu moguće je pronaći i na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na posebnom linku o Fondu solidarnosti.

Između ostalog, neophodan je i predračun troškova liječenja zdravstvene ustanove u kojoj se dijete upućuje kao i predračun troškova smještaja za roditelja ili staratelja prevedeni na jedan od tri službena jezika u BiH, ovjerena izjava roditelja (obrazac izjave je dostupan na internet stranici) da će u roku od 15 dana od završetka liječenja ili sprovedene dijagnostike dostaviti neophodnu medicinsku dokumentaciju, takođe, prevedenu na jedan od tri službena jezika BiH.

Osim toga, Fond solidarnosti svaku osobu koja se obrati našoj ustanovi sa zahtjevom za finansiranje liječenja, pismenim putem, informiše o proceduri finanisiranja liječenja u inostranstvu, kao i neophodnoj pratećoj dokumentaciji. Želja nam je da i na ovaj način olakšamo roditeljima i skratimo put do ostvarivanja ovog prava.

Svjesni smo da samo transparentnim radom možemo zadobiti povjerenje javnosti, a definisanim pravilima i procedurama želimo da zaštitimo kako rad naše ustanove, tako i finansijska sredstva svih građana Republike Srpske koji izdvajaju novac za liječenje djece.

Još jednom apelujemo na sve građane u Republici Srpskoj i medije da porodice kojima je preporučeno liječenje djece u inostranstvu, upute na adrese Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu gdje će dobiti sve neophodne informacije i pomoć.

ZAHTJEV sadrži:

-        kompletnu medicinsku dokumentaciju o liječenju ili dijagnostici sprovedenom u Republici Srpskoj i/ili u zdravstvenim ustanovama izvan Republike Srpske; prijedlog stručnog konzilijuma ustanove u kojoj se dijete liječi koji sadrži:

  • dijagnozu oboljenja, stanja ili povrede,
  • razloge zbog kojih se dijete ne može uspješno liječiti  ili zbog kojih sene može uspostaviti dijagnoza u Republici Srpskoj i/ili u zdravstvenim ustanovama izvan Republike Srpske sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisan ugovor o saradnji,
  • prijedlog načina uspostavljanja dijagnoze ili načina liječenja,

-        preveden predračun troškova dijagnostike ili liječenja i po potrebi predračun za troškove smještaja roditelja ili staratelja kao pratioca djeteta sa instrukcijom o načinu plaćanja;

-        ovjerenu izjavu roditelja ili staratelja u kojoj se obavezuje da će u roku od 15 dana od dana završetka dijagnostike ili liječenja djeteta dostaviti kopiju prevedene medicinske dokumentacije (od strane ovlašćenog prevodioca);

-        izuzetno uz zahtjev se može priložiti i medicinska dokumentacija i prijedlog iz zdravstvene ustanove izvan Republike Srpske sa kojom Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nema potpisan ugovor o saradnji, ukoliko su se dotadašnje liječenje ili dijagnostika obavljali u skladu sa rješenjem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske