FZO RS Javne nabavke

Nabavka goriva za službena vozila Direkcije za 2014. godinu