FZO RS Javni pozivi

Odluka o poništavanju javnog poziva za dostavljanje prijava za ugovaranje usluge izdavanja lijekova na recept i određenih vrsta medicinskih sredstava osigiguranim licima FZORS za 2017.