FZO RS Javni pozivi

POZIV za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova na recept i određenih vrsta medicinskih sredstava na recept_nalog osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2018. godinu.