FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Akcioni plan za suzbijanja korupcije

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS usvojen je Akcioni plan za provođenje Strategije za suzbijanje korupcije, koju je utvrdila Vlada RS. Akcioni plan, kako je rekao direktor Fonda Goran Kljajčin, je kontinuitet aktivnosti koje se u ovoj instituciji provode već nekoliko godina i čiji je cilj onemogućavanje zloupotrebe javnih ovlašćenja, a naročito povećanje povjerenja građana u rad Fonda zdravstvenog osiguranja. Konkretna svrha donošenja Akcionog plana je sveobuhvatniji pristup u suzbijanju uzroka i pojava korupcije u oblasti koja spada u nadležnost Fonda zdravstvenog osiguranja. Akcionim planom su obuhvaćene konkretne aktivnosti koje treba da doprinesu ostvarenju definisanih ciljeva u ovoj oblasti:

 

ujednačavanje prakse kod primjene propisa; jačanje mehanizama stručnog nadzora i kontrole nad primjenom propisa, provođenja javnih nabavki i finansiranja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja; veća zaštita najsiromašnijih grđana (osiguranika); unapređenje dostupnosti informacija iz obaveznog zdravstvenog osiguranja; podizanje nivoa povjerenja građana u Fond zdravstvenog osiguranja; potpunija primjena principa jednakosti građana kod korišćenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite; jačanje kapaciteta Fonda zdravstvenog osiguranja u suzbijanju korupcije, nezakonitog rada i zloupotrebe javnih ovlašćenja. Dokument