FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Bolja dostupnost lijekova za trudnice

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u cilju bolje dostupnosti lijekova generičkih naziva „enoksaparin“ i „dalteparin“ kojе najčešće koriste trudnice, odlučio je da od novembra 2020. godine ove lijekove finansira FZO RS, umjesto domova zdravlja kao što je sada slučaj.

Ovaj prijedlog Fonda podržao je i Upravni odbor ove institucije, prvenstveno iz razloga što ove lijekove najčešće koriste trudnice sa dijagnozom trombofilije i venske tromboze, a u praksi se dešavalo da ih nema u domovima zdravlja, pa su ih trudnice morale same kupovati.

Iako je Fond zdravstvenog osiguranja RS uvijek trudnicama refundirao troškove za kupovinu ovih lijekova, u cilju poboljšanja dostupnosti ovih lijekova u zdravstvenim ustanovama, ali i da ih trudnice više ne moraju same kupovati, pa naknadno predavati zahtjev za refundaciju, Fond je odlučio da ubuduće ovi lijekovi idu na teret naše institucije. Fond će na ovaj način finansijski rasteretiti i domove zdravlja koji do sada nisu mogli uskladiti stvarne potrebe za ovim lijekovima sa svojim finansijskim mogućnostima, zbog čega se i dešavalo da ih nema u domovima zdravlja.

Tako da će se od narednog mjeseca ovi lijekovi nabavljati prema Posebnom programu FZO RS i više se neće nalaziti na Listi lijekova domova zdravlja i ambulantama porodične medicine. Ovi lijekovi će se i dalje nabavljati putem javnog tendera, dok je i indikacija za ove lijekove nepromjenjena – nastavak bolničog liječenja.

Osim toga, od narednog mjeseca na Osnovnu bolničku listu lijekova biće uvršten novi antibakterijski lijek „ertapenem“ (prašak za koncentrat za rastvor za infuziju) koji se koristi u liječenju infekcija kod djece, kao i odraslih uzrokovanim bakterijama koje su osjetljive na ertapenem.

Sve ove promjene su dokaz dosljednosti Fonda zdravstvenog osiguranja RS koji je u proteklih nekoliko godina izdvojio značajna finansijska sredstva kako bi osiguranicima obezbjedio nove terapije u skladu sa svjetskim preporukama. 

Samo u periodu 2016-2020 godine uvedeno je preko 30 novih lijekova, većinom najsavremenijih terapija, za specifična i teška oboljenja, koje su pacijentima dostupne u bolnicama (lijekovi koji se nabavljaju u okviru Posebnog programa FZO RS). Radi se o terapijama za Goševu bolest, hemofiliju, liječenje HIV-a, metastatskih karcinoma prostate, kolorektalnog karcinoma, Hočkinovog limfoma, biološke terapije za neonkološke indikacije, šizofrenije, imunoterapije za melanom kože itd. Riječ je većinom o izuzetno skupim najsavremenijim terapijama, nove generacije, koje pacijenti oboljeli od pomenutih bolesti primaju i u drugim razvijenim zemljama svijeta. Kada su u pitanju lijekovi koji se izdaju na recept, u posljednjih pet godina na ovu listu lijekova (osiguranicima lijekovi dostupni u apotekama) uvršteno je 36 novih generičkih lijekova. Ti lijekovi su na listi zastupljeni sa više komercijalnih naziva, te ako se uzmu u obzir komercijalni nazivi i različite doze i oblici lijekova, radi se o više od 100 novih lijekova.

Dakle, Fonda u skladu sa finansijskim mogućnostima konstantno osluškuje potrebe osiguranika i zdravstvene struke, a sve u cilju obezbjeđenja što efikasnije i dostupnije zdravstvene zaštite.