FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Koja su prava osiguranika iz oblasti stomatologije?

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je novi vodič kroz pravo na stomatološku zdravstvenu zaštitu u cilju unapređenja dostupnosti informacija i kako bi osiguranici znali šta Fond finansira iz oblasti stomatologije.
Tako je u ovom vodiču navedeno da Fond, između ostalog, djeci do 18 godina u potpunosti finansira pokretne ortodontske aparate, dok rok trajanja ovih aparata zavisi od mišljenja ljekara specijaliste iz oblasti stomatologije. To znači da djeca imaju pravo na više aparata, ako je to mišljenje ljekara specijaliste. Pored finansiranje aparata, Fond za djecu finansira i popravku tih aparata.
Takođe, Fond za osiguranike sa određenim dijagnozama finansira i fiksne ortodontske aparate, dok za starije od 65 godina finansira izradu totalnih proteza.
Inače, u ovom vodiču je navedeno u kojim zdravstvenim ustanovama osiguranici mogu da dobiju usluge iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, poput domova zdravlja, Zavoda za stomatologiju, Dentalne klinike i drugih.
Rukovodeći se sloganom „Zdravstveno osiguranje vrijedi više ako znate svoja prava“, Fond je pripremajući i ovaj vodič imao namjeru da osiguranike informiše o svim mogućnostima obaveznog zdravstvenog osiguranja kada je u pitanju stomatologija, načinu ostvarivanja pomenutih prava, kao i kome mogu da se obrate za pomoć u slučaju da nisu zadovoljni načinom pružanja stomatološke zdravstvene zaštite.
Priprema vodiča kroz prava je dugogodišnja praksa FZO RS, jer nam je cilj da se osiguranici pravovremeno informišu o tome šta sve Fond finansira, odnosno šta sve uključuje obavezno zdravstveno osiguranje u Republici Srpskoj.
Svi vodiči kroz prava su dostupni na internet stranici FZO RS u linku „prava osiguranika“, pa „vodiči kroz prava“.