FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Lijekovi na recept: Od 15. januara četiri nove terapije

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra, 15. januara, u apotekama će na recept biti dostupne četiri nove terapije i to za astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i arterijsku hipertenziju. Ovi lijekovi su uvršteni na Listu lijekova koji se izdaju na recept, što znači da će osiguranici za njih ubuduće izdvajati značajno manje novca, a oni koji su oslobođeni plaćanja participacije za lijekove sa liste A neće plaćati ništa.

Na listu A su, pored ranije dostupnih terapija za astmu, uvrštena i dva nova lijeka za ovo oboljenje. U pitanju je lijek ''flutikazon, formoterol'' suspenzija za inhaliranje za koji su studije pokazale da brže djeluje i ima duže dejstvo, a njegova dugoročna primjena poboljšava kvalitet života oboljelih. Lijek je namijenjen odraslima sa astmom, kao i djeci starijoj od pet godina. Drugi lijek koji je uvršten na listu A za pacijente sa astmom je ''indakaterol, mometazon'' prašak za inhalaciju. Za ovaj lijek je, takođe, utvrđeno da brže djeluje i da se njime postiže bolja kontrola astme. Studije su pokazale i da primjena ove terapije jednom na dan nije manje efikasna u odnosu na druge lijekove koji se primjenjujuju dva puta dnevno.

Za hroničnu opstruktivnu bolest pluća na listu A uvršten je lijek ''formoterol'' prašak za inhaliranje. Dejstvo ovog lijeka nastupa izuzetno brzo unutar 1-3 minuta, a djeluje i do 12 sati nakon inhalacije. U odnosu na druge na listi dostupne lijekove za ovo oboljenje, pomenuti lijek brže djeluje, te poboljšava funkciju pluća i smanjuje simptome hronične opstruktivne bolesti pluća. Na listu B lijekova koji se izdaju na recept uvršten je dvokomponentni lijek ''lizinopril, amlodipin'', koji se koristi u terapiji esencijalne arterijske hipertenzije. Dakle, radi se o kombinaciji dva lijeka, a pored komfornosti za pacijenta jer se uzima jednom dnevno, njegova primjena je i ekonomičnija u odnosu na pojedinačnu primjenu dva lijeka koja sadrži.

Podsjećamo da za lijekove sa liste B svi osiguranici plaćaju doplatu u iznosu od 50% cijene lijeka i niko nije oslobođen plaćanja.

Inače, samo u prošloj godini Fond je na Listu lijekova koji se izdaju na recept uvrstio 15 novih terapija za više oboljenja, poput za osteoporozu, ulcerozni kolitis, epilepsiju, arterijsku hipertenziju, dijetetski preparat za bebe i druge. Uvođenjem novih lijekova na listu, Fond je nastavio dugogodišnju praksu da početkom godine proširuje listu, a sa ciljem da osiguranicima na raspolaganju bude više lijekova u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i da što manje novca izdvajaju za lijekove.