FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Međunarodni dan osoba sa invaliditetom: Kusturić zahvalio udruženjima za doprinos razvoju zdravstvenog sistema

Dejan Kusturić, v.d. direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, uputio je pismo organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom Republike Srpske, kojeg prenosimo u cjelosti:

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3. decembra, u ime Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, i u svoje ime, upućujem svim organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom Republike Srpske, iskrene čestitke, prvenstveno za vaše zalaganje i aktivnosti koje sprovodite na unapređenju kvaliteta života i društvenog statusa populacije koju zastupate.
Zahvaljujući prvenstveno vašoj angažovanosti, postignut je značajan napredak kada je riječ o uvažavanju ljudskih prava i ravnopravnom učešću u društvu osoba sa invaliditetom, smanjenju diskriminacije, promovisanju tolerancije, te podizanju svijesti o potrebi integrisanja osoba sa invaliditetom u sve sfere života i dr. Takođe, organizacije i udruženja osoba sa invaliditetom imale su značajnu ulogu i u kreiranju boljeg zdravstvenog sistema Srpske. Upravo saradnja FZO RS sa brojnim udruženjima osoba sa invaliditetom, zahvaljujući vašim prijedlozima, ali i kritikama, te nastojanju Fonda da u skladu sa finansijskim mogućnostima konstantno unapređuje zdravstvenu zaštitu, dovela je do pojedinih novih prava iz zdravstvenog osiguranja, odnosno do poboljšanja dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite lica sa invaliditetom. U proteklom periodu akcenat smo naročito stavili na pojednostavljenje procedura kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, kako bi naši osiguranici, a naročito lica sa invaliditetom, na što jednostavniji i brži način ostvarivali svoja prava, sa što manje ''šetanja'' osiguranika.
Podsjećamo da smo, između ostalog, proširili prava u oblasti medicinske rehabilitacije, te pojednostavili ostvarivanje ovog prava. Povećali smo i trajanje rehabilitacije kod pojedinih oboljenja i stanja, kao npr. kod paraplegije sa 21 na 45 dana. Unaprijedili smo i oblast ortopedskih pomagala, skraćivanjem rokova trajanja pojedinih pomagala, poput za elektromotorna kolica sa deset na pet godina, podpazušne i podlaktne štake sa osam na pet godina. Ukinuli smo i gornju starosnu granica za dobijanje invalidskih kolica za sobnu i vanjsku upotrebu itd.
Svjesni smo da zdravstvena zaštita lica sa invaliditetom nije idealna i da ima prostora i za dalja unapređenja. U vezi s tim, pozivamo vas da i dalje budete naši partneri u kreiranju što boljeg zdravstvenog sistema, ali i da podržite naše dugogodišnje inicijative za uvođenjem dodatnih izvora finansiranja zdravstvenog sistema, jer samo na taj način zdravstveni sistem će biti u mogućnosti da odgovori vašim potrebama i zahtjevima za još boljom zdravstvenom zaštitom. Kao i do sada, FZO RS vam stoji na rapolaganju za sve vaše sugestije. Spremni smo da saslušamo vaše probleme i da zajednički radimo na njihovom prevazilaženju.
Zahvaljujemo vam se na doprinosu razvoju zdravstvenog sistema, a vašim organizacijama i udruženjima želimo uspješan dalji rad, na dobrobit svih osoba sa invaliditetom.
Vjerujući u nastavak naše saradnje, srdačno vas pozdravljam.

Dejan Kusturić, v.d. direktor FZO RS