FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Novi Zakon o obaveznom zdravstvеnom osiguranju donosi veća prava osiguranika

Zbog učestalih pitanja osiguranika i nedoumica koje se javljaju u praksi, obavještavamo javnost da će se novine koje predviđa novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske početi primjenjivati onog momenta kada se usvoji i stupi na snagu novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, koji bi trebao da se razmatra na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Izuzetno je važno da se usvoji novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske jer će to značiti usklađivanje ova dva zakona, a samim tim i primjenu svih predviđenih novih prava.
Naime, nedavno je usvojen Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske i budući da su sprovedene sve potrebne procedure, poput stručne rasprave, na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja se očekuje u narednih 10-ak dana, trebao bi se razmatrati Prijedlog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.
Vjerujemo da će narodni poslanici podržati novi zakon jer su njim predviđena, prije svega, veća prava za građane, ali i brojne druge novine kojima će se znatno unaprijediti zdravstveni sistem Republike Srpske. Inače, riječ je o naprednijem zakonu kojeg su svi podržali i na stručnoj raspravi, jer predstavlja veliki iskorak budući da je adekvatno odgovorio na sve potrebe i nove izazove obaveznog zdravstvenog osiguranja Srpske.
Podsjećamo, jedna od novina koja je predviđena i koja će zaživjeti nakon usvajanja svih potrebnih normativnih akata, a koju regulišu upravo Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, jeste da će djeca do navršenih 18, umjesto sadašnjih 15 godina, biti oslobođena plaćanja participacije. Takođe, za razliku od sadašnjih propisa, roditelji djece do 15 godina će moći biti u pratnji djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju, dok je sada starosna granica djeteta 6 godina. Pored toga, oboljelima od malignih bolesti za vrijeme bolovanja, kao i trudnicama koje su na bolovanju zbog očuvanja trudnoće, plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad će se isplaćivati u 100% iznosu, umjesto sadašnjih 70%. Nacrtom Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, između ostalog, preciznije je definisana i oblast lijekova, vantjelesne oplodnje kao i brojne druge oblasti, čime se pacijentima obezbjeđuju još veća prava i bolja zdravstvena zaštita.
Ovim zakonima unapređuje se sistem zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja i u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite, poput integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i dr.
Zbog svih prednosti koje donose novi zakoni, očekujemo da na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja će se održati u narednih 10-ak dana, poslanici usvoje Prijedlog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i time omoguće građanima da koriste sva predviđena nova prava. U protivnom, ukoliko se sada ne usvoji predloženi zakon, postoji bojazan da bi na novi zakon morali čekati duži vremenski period, što prvenstveno nije u interesu građana, ali i cijelog zdravstvenog sistema. To bi, naime, značilo ponavljanje kompletne procedure, pa bi građani nova prava mogli da čekaju i više od godinu dana.
Podsjećamo, važeći Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske donesen je još prije više od 20 godina, što je dodatni razlog da Republike Srpska konačno dobije novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je prilagođen potrebama i građana i struke i savremenog zdravstvenog sistema.