FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Obaveze FZO smanjene za više od 200 miliona KM

Obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u protekle četiri godine smanjene su za više od 200 miliona KM, dok su prihodi konstantno rasli. Na smanjenje obaveza uticalo je međusobno kompenziranje obaveza i potraživanja za inostrano osiguranje, te smanjenje dugovanja za bolovanja (za oko 30 miliona KM), izmirene su i obaveze prema zdravstvenim ustanovama Srbije (oko 20 miliona KM) itd.

Što se tiče prihoda, u  2016. godine prihodi su iznosili 625,7 miliona KM, a 2019. godine iznosili su 716,2 miliona KM. Sa rastom prihoda, FZO je povećavao i iznose sredstava koji se doznačavaju zdravstvenim ustanovama, naročito za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, kako bi dodatno unaprijedile kvalitet zdravstvenih usluga. Samo u ovoj godini, u odnosu na prethodnu,  finansijski ugovori sa zdravstvenim ustanovama povećani su za oko 60 miliona zahvaljujući dodatnim sredstvima Vlade RS. To je rezultiralo time da sada, uprkos pandemiji,  zdravstvene ustanove redovno uplaćuju tekuće doprinose za zdravstveno osiguranje, što ranije nikada nije bio slučaj;

Takođe, ugovorena sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno za domove zdravlja, u 2019. godini iznosila su 112,6 miliona KM, a u ovoj 123,8 miliona KM, što znači da su povećana za 11,1 milion KM.

Deficit FZO Republike Srpske smanjivao se iz godine u godinu, a krajem 2019. godine ostvaren je suficit od 18,4 miliona KM, dok je godinu ranije bio 8,1 milion KM.

Podsjećamo,  i da je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje za prošlu godinu.