FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Od 1. oktobra redovan period za promjenu doktora

Od 1. oktobra do kraja decembra svake godine osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa na jednostavan način, bez navođenja razloga promjene.

Dakle, građani ukoliko iz bilo kojeg razloga žele da promijene izabranog doktora, najbolje bi bilo da to urade u ovom redovnom periodu za izbor, odnosno promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, i pri tome nije potrebno navoditi razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa, što je inače potrebno navesti ako se doktor mijenja mimo redovnog perioda. Takođe, građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine, trebalo bi da to urade u ovom redovnom periodu.

Podsjećamo da je izuzetno značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši u za to predviđenom periodu - do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu, jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava za zdravstvenu zaštitu koju pružaju građanima.

Napominjemo da kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine, osim u izuzetnim situacijama, poput ako novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i prethodni, tada nije potrebno čekati narednu godinu.

Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Osigurana lica Fonda mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra u onim zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, koje sa Fondom imaju potpisan ugovor. Spisak ustanova sa kojima FZO RS ugovara zdravstvenu zaštitu dostupan je na internet stranici Fonda. Dakle, osigurana lica FZO RS ostvaruju primarnu zdravstvenu zaštitu u timu porodične medicine u kojem su registrovani. U slučaju da se osiguranici zadese u mjestu gdje nemaju svog porodičnog doktora, sve ustanove su dužne da osiguranicima pruže hitnu, neodložnu zdravstvenu zaštitu, koju Fond ugovara za sve stanovništvo.