FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Održan sastanak sa penzionerima Kozarske Dubice

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja održali su u utorak, 16. juna 2009. godine, u Kozarskoj Dubici sastanak sa penzionerima ove opštine, s ciljem da ih upoznaju s njihovim pravima iz zdravstvenog osiguranja i da čuju probleme s kojima se ova populacija suočava prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.
Kao i na ranijim sastancima u Tesliću, Srpcu i Derventi, i penzioneri ove opštine su ukazali na problem jednake dostupnosti zdravstvene zaštite svima, a naročito problem specijalističkih pregleda koje ne mogu da obave u domovima zdravlja. Sastanku je prisustvovao i direktor Doma zdravlja Radenko Reljić.
Ovaj sastanak je organizovan u okviru realizacije projekta ''Unapređenje dostupnosti informacija iz obaveznog zdravstvenog osiguranja''. Naredne sedmice biće održani sastanci sa penzionerima Han Pijeska, Višegrada i Pala.