FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti U toku je integracija privatnih ustanova u IZIS

Više od 40 privatnih zdravstvenih ustanova koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je integrisano u Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS), a do 1. oktobra i ostale privatne ustanove koje imaju ugovor sa Fondom bi trebalo da se integrišu u ovaj sistem.

Za sada su u IZIS integrisane privatne ambulante porodične medicine, ginekološke i pedijatrijske ambulante koje imaju ugovor sa Fondom, a to znači da te ustanove propisuju elektronske recepte, imaju uvid u njihovu realizaciju, razmjenjuju elektronske uputnice, elektronske nalaze i mišljenja, primjenjuju elektronske zdravstvene kartice osiguranika i dr.

Podsjećamo da je u javnim zdravstvenim ustanovama IZIS još ranije implementiran, a planirano je i da sve privatne ustanove, i one koje nemaju ugovor sa FZO RS, vremenom budu integrisane u IZIS. To će omogućiti razmjenu medicinskih podataka između svih zdravstvenih ustanova u IZIS-u. Naime, IZIS omogućava međusobno uvezivanje zdravstvenih ustanova, odnosno mogućnost pristupa jedinstvenoj bazi medicinskih podataka, što u konačnici ima za cilj efikasnije i kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Suština IZIS-a je upravo da sve zdravstvene ustanove, i privatne i javne, i one sa kojima Fond ima ugovor i sa kojima nema ugovor, budu međusobno uvezane, integrisane, odnosno da između njih bude moguća razmjena medicinskih podataka. Svi medicinski podaci jednog pacijenta su u jednom elektronskom kartonu tog pacijenta. To u praksi znači, ako je pacijent bio u bilo kojoj privatnoj ili javnoj ustanovi, kada dođe u npr. službu hitne pomoći ili u UKC RS ili u bilo koju bolnicu, da nadležni ljekari, u skladu sa definisanim pravom pristupa, vide koji pregledi su rađeni tom pacijentu u drugim ustanovama, koje terapije je primao itd. Dakle, ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu, u elektronskom kartonu pacijenta, imaju uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao, svim uslugama i dijagnostičkim procedurama koje su rađene itd. To će, između ostalog, spriječiti dupliranje pregleda i doprinijeti efikasnijem liječenju pacijenata.

IZIS, pored elektronskog kartona, podrazumijeva i upotrebu elektronskih zdravstvenih kartica, uputnica, recepata i dr. Kada je riječ o elektronskim karticama, važno je napomenuti da se još do kraja ove godine uporedo mogu koristiti i stare zdravstvene knjižice, dok će od 1. januara u upotrebi biti samo elektronske kartice. Zbog toga, pozivamo osiguranike da u nadležnim poslovnicama Fonda podignu svoje e kartice, koje dobijaju besplatno. Inače, do sada je više od 800.000 osiguranih lica preuzelo svoje elektronske kartice.

Prednosti IZIS-a su višestruke, poput unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, poboljšanja sigurnosti pacijenta, smanjenja administrativnih troškova, te efikasnijeg i kvalitetnijeg sistema zdravstvene zaštite u cjelini.