FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Počinje primjena elektronskih recepata

Od sutra, tačnije od 1. aprila, planirano je da počne primjena elektronskih recepata u praksi, što je nastavak sprovođenja projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).
Primjena elektronskih recepeta u konačnici pojednostaviće rad zdravstvenog sistema i olakšati pacijentima dostupnost terapijа, ali smo istovremeno svjesni da će biti potrebno izvjesno vrijeme da se svi prilagode novom načinu rada, uključujući i same osiguranike.
Zdravstveni radnici u ustanovama i apotekama su se u proteklom periodu zajedno sa implementatorima  projekta intezivno pripremali za realizaciju e recepata,  a budući da je riječ o velikoj novini FZO RS je oformio i operativni tim koji će im biti na raspolaganju. Osim radnika Fonda, na raspolaganju će biti i radnici zdravstvenih ustanova, a sve u cilju da potencijalni problemi, poput neadekvatnog popunjavanja elektronskog recepta,  budu prevaziđeni u optimalnom vremenu.
Riječ je o velikom i složenom poslu te molimo osiguranike i cjelokupnu javnost za razumijevanje ukoliko na početku primjene elektronskih recepata bude nesnalaženja, ali naglašavamo spremnost svih u zdravstveno sistemu Republike Srpske da i ova faza IZIS-a u potpunosti zaživi u praksi.
Napominjemo da će se u izuzetnim slučajevima apoteke i dalje prihvatati papirni  recept, i to kada je riječ o receptima privatnih ambulanti porodične medicine, receptima ustanova koje pružaju usluge iz KSZ-a (ginekologija i pedijatrija), te u slučaju propisivanja lijekova sa opojnim drogama. Takođe, vodiće se računa da se ne osporavaju ni papirni recepti koje iz objektivnih razloga nije bilo moguće propisati i realizovati elektronski, npr. u slučaju nestanka struje, prekida internet veze i slično.
Podsjećamo, e recepti su dio velikog projekta integracije zdravstvenog informacionog sistema koji će donijeti brojne prednosti u zdravstvu Srpske, poput bržeg izdavanja lijekova, smanjenja mogućnosti grešaka u propisivanju, ali i zbog minimalnog korišćenja papira i drugo.
Osim elektronskih recepata, IZIS podrazumijeva primjenu elektronskih kartica umjesto zdravstvene knjižice, elektronskih uputnica i elektronskog kartona. Napominjemo da je do sada oko 60 odsto osiguranika preuzelo svoju elektronsku karticu, tačnije više od  640.000 osiguranika. Napominjemo da se još uvijek uporedo koriste i e kartice, kao i stara zdravstvena knjižica.
Inače, IZIS je implementiran i dostupan u svim javnim zdravstvenim ustanovama,  a IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske i potpunu upotrenu elektronsih kartica, recepata, uputnica i kartona. Dosadašnji kartoni pacijenata zamjenjuju se elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju detaljan uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao i itd.
Tako da su prednosti IZIS-a višestruke, poput unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, poboljšanja sigurnosti pacijenta, smanjenja administrativnih troškova, te efikasnijeg i kvalitetnijeg sistema zdravstvene zaštite u cjelini.