FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Prezentovan Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a

U cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge, kao i standardizacije dijagnostike i terapije HIV-a i AIDS-a, danas je u Banjaluci prezentovan novi Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a, kao i Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV.

Naime, novi Klinički vodič i Protokol razvijeni su u saradnji Udruženja ''Partnerstvo za zdravlje'' sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva, uz podršku Globalnog fonda  za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

“Novi klinički vodič je sveobuhvatan dokument, koji će ponuditi smjernice kliničarima u liječenju HIV-a i AIDS-a u različitim populacijama. Ovaj dokument će pomoći pružaocima zdravstvenih usluga u svim fazama liječenja i njege, pružajući smjernice za liječenje djece, odraslih i različitih grupa stanovništva”, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. On je dodao da u Republici Srpskoj se u sklopu redovnih aktivnosti u kontinuitetu sprovodi epidemiloški nadzor i liječenje osoba sa HIV/AIDS-om, ali još ima prostora za unapređenje. „Takođe, posebnu pažnju moramo da posvetimo zdravstvenom prosvjećivanju, odnosno prevenciji i ranom otkrivanju inficiranih virusom HIV-a, kao najvažnijim mjerama u kontroli ove bolesti“, naglasio je ministar Šeranić.

Ovom skupu prisustvovala je i zamjenica direktora FZO RS Nataša Grubiša. Podsjećamo, zaraženima od virusa HIV i oboljelim od AIDS-a u Srpskoj dostupne su savremene terapije koje u potpunosti finansira FZO RS.

Inače, Klinički vodič nudi solidnu osnovu za uvođenje tretmana antiretrovirusnih lijekova radi sprečavanja infekcije HIV-om i poboljšavaju njegovu dostupnost, naročito osobama s visokim rizikom od infekcije HIV-om. S obzirom na to da Klinički vodič treba da služi zdravstvenom osoblju i pacijentima, ali i fondovima zdravstvenog osiguranja, donosiocima političkih odluka i sl., radna grupa je stava da preporuke trebaju da se primjenjuju na bazi raspoloživih i registrovanih lijekova u BiH.

Ciljevi koje su proglasili Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i УНАИДС-а pod nazivom „90–90–90“ - “Okončati HIV epidemiju do 2030. godine“ su se dobro ostvarivali, tako da se HIV infekcija danas smatra hroničnom bolesti. Мeđutim, pandemija ЦОВИД-19 usporila je ostvarivanje ciljeva. Bosna i Hercegovina nije izuzetak, a borba protiv HIV infekcije, već i inače oslabljena povlačenjem podrške Globalnoga fonda, dodatno se usporila problemima izazvanim epidemijom ЦОВИД-19. Ipak i u ovako otežanim okolnostima nastavlja se rad na borbi protiv HIV infekcije, a najbolji su primjer upravo i smjernice za liječenje HIV infekcija.

“Primjena kliničkih vodilja u pristupu i tretmanu određenih bolesti je opšte prihvaćena praksa u savremenoj medicini, koja osigurava kvalitet i standardizaciju pruženih usluga. Dijagnostički i terapeutski stavovi u dokumentu koji ćemo danas predstaviti utemeljeni su na velikim multicentričnim studijama i/ili konsenzusima ekspertskih timova ili radnih grupa”, navodi Aida Kurtović, direktorica ''Partnerstva za zdravlje''.

 

„Pored toga Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV uvodi nove prakse testiranja na HIV virus, koje su usmerene na poboljšanje dostupnosti testiranje i rano otkrivanje osoba koje žive sa HIV virusom. Rano otkrivanje i uključenje u proces liječenja su od izuzetnog značaja za oboljele, jer značajno doprinosi poboljšanju ishoda liječenja“, ističe Kurtovićeva.

Autor Kliničkog vodiča i Protokola o savjetovanju i testiranju na HIV su radne grupe, sastavljene od eksperata iz oblasti HIV iz vladinog, kliničkog, akademskog i nevladinog sektora, te stručnjaka iz Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu.