FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Propisano 231.912 elektronskih recepata

Od 1. aprila, tačnije, od kako je počela primjena elektronskih recepata, propisano je ukupno 231.912 elektronskih recepata za lijekove koji se nalaze na Listi lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Napominjemo da se elektronski recepti mogu realizovati u svakoj apoteci koja sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS ima potpisan ugovor.

Budući da Fond ima potpisane ugovore sa više od 100 apoteka u Republici Srpskoj u slučaju da se zbog eventualnih poteškoća u datom trenutku recept ne može da realizuje u jednoj apoteci, na raspolaganju su i druge apoteke koje imaju ugovor sa Fondom.

Napominjemo da je apotekama na raspolaganju i operativni tim koga čine predstavnici FZO RS, ali i radnici zdravstvenih ustanova koje mogu kontaktirati, a sve u cilju da se sva eventualna nesnalaženja mogu prevazići u optimalnom vremenu, poput neadekvatnog popunjavanja elektronskog recepta i slično.

„E recepti znače pouzdaniju i bržu uslugu za pacijenta. Sami farmaceuti su ranije trošili mnogo više vremena na papirologiju i ispravljanju grešaka propisivačke prirode što bi sada sa Integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom (IZIS)  trebalo da bude svedeno na minimum, jer sistem prepoznaje grešku", istakla je nedavno Zorana Malinić, koja je zaposlena u jednoj od apoteka koja ima ugovor sa FZO RS.

Iako je početak primjene elektronskih recepata prošao bez većih problema, molimo osiguranike i cjelukupnu javnost za razumijevanje ukoliko se u praksi dese neka nesnalaženja,  jer je riječ o velikoj novini koja zahtijeva prilagođavanje kako predstavnika zdravstvenih ustanova tako i apoteka, ali i samih osiguranika.

Inače, elektronski recept se propisuje kako za lijekove koje finansira FZO RS, ali i za lijekove koji su na teret pacijenta, odnosno koji se ne nalaze na Listi lijekova FZO RS koji se izdaju na recept.

Napominjemo da u izuzetnim slučajevima apoteke i dalje prihvatati papirne recepte,  i to kada je riječ o receptima privatnih ambulanti porodične medicine, receptima ustanova koje pružaju usluge iz KSZ-a (ginekologija i pedijatrija), te u slučaju propisivanja lijekova sa opojnim drogama. Takođe, posebno se vodi  računa da se ne osporavaju ni papirni recepti koje iz objektivnih razloga nije bilo moguće propisati i realizovati elektronski, npr. u slučaju nestanka struje, prekida internet veze i slično.

Inače, primjena elektronskih recepeta u konačnici pojednostaviće rad zdravstvenog sistema i olakšati pacijentima dostupnost terapijа. Osim toga, e recept omogućava elektronsko propisivanje recepata, te pruža podatke o alergijama na lijekove, brzo obnavljanje terapije, tj. izdavanje kontinuiranih terapija za hronične bolesnike i brojne druge prednosti.

Osim elektronskih recepata, IZIS podrazumijeva primjenu elektronskih kartica umjesto zdravstvene knjižice, elektronskih uputnica i elektronskog kartona. Napominjemo da je do sada više od 60 odsto osiguranika preuzelo svoju elektronsku karticu, tačnije 685.931 osiguranika.