FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Radni sastanak sa Udruženjem doktora porodične medicine

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske održali su radni sastanak čime je nastavljena praksa Fonda da se čuju stavovi ljekara u vezi sa svim važnim pitanjima i novinama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o novim smjernicama za doktore porodične medicine kada je u pitanju zakazivanje pregleda za ambulantnu dijagnostiku – MR i KT, te o iskustvu domova zdravlja u primjeni Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Takođe, bilo je riječi i o daljem pojednostavljenju procedura kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja u cilju dodatnog unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite.

Nataša Grubiša, zamjenica direktora Fonda, istakla je da Fond praktikuje ovakve radne sastanke kako bismo saslušali mišljenja struke, njihove prijedloge i sugestije, jer je opredeljenje Fonda da u kontinuitetu poboljšava naš zdravstveni sistem. ''To nije moguće bez konsultacija i uvažavanja naših partnera, poput Udruženja doktora porodične medicine kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštita'', navela je zamjenica direktora Fonda.

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Draško Kuprešak rekao je da ovo udruženje ima uspješnu saradnju sa Fondom još od 2012. godine i da je zajednički urađeno mnogo toga za naš zdravstveni sistem. ''Doprinijeli smo da se unaprijedi oblast produžene medicinske rehabilitacije, ortopedskih pomagala, da se tromjesečno propisuju lijekovi i dr. Tako da smo puno dobrih stvari zajedno uradili u proteklim godinama'', istakao je Kuprešak, izražavajući nadu da će se u tom pravcu nastaviti saradnja FZO RS i Udruženja i ubuduće.

Kada je u pitanju novina da od 1. novembra porodični doktori zakazuju MR i KT umjesto Fonda, predstavnici Udruženja su naveli da to jeste dodatno administrativno opterećenje doktora porodične medicine, ali su svjesni da to nije ni posao Fonda. Radi rasterećenja porodičnih doktora, kroz dijalog koji je vođen na sastanku, Udruženje je predložilo nekoliko rješenja. Između ostalog, oni su predložili da se internim procedurama domova zdravlja omogući da npr. i medicinske sestre mogu da zakazuju termine za MR i KT, odnosno da to ne mora isključivo da radi doktor porodične medicine, kao što su već učinili pojedini domovi zdravlja. Predstavnici FZO RS su naveli da je to pitanje organizacije rada samog doma zdravlja, ali i da će se dodatno precizirati instrukcija koja se odnosi na zakazivanje MR i KT, kako u praksi ne bi bilo dilema. Takođe, predstavnici Fonda su istakli da iskustva  drugih zemalja u regionu pokazuju da nigdje fondovi zdravstvenog osiguranja ne zakazuju preglede za pacijente već da je uloga ove institucije da kupuje, odnosno finansira usluge za svoje osiguranike. Istaknuto je da su radnici Sektora za informacione tehnologije Fonda na raspolaganju ljekarima kako bi im pružili podršku u slučaju problema prilikom zakazivanja pregleda za MR i KT. Na sastanku su predstavnici Udruženja informisani da su već počele pripreme za ugovaranje usluga MR i KT za narednu godinu. Prema tome, ljekarima će uskoro biti dostupni rasporedi, odnosno termini za ove preglede za januar mjesec, budući da u pojedinim regijama, poput u Banjaluci, više nema slobodnih termina za MR u ovoj godini. Međutim, predstavnici Fonda su podsjetili da se osiguranici mogu slati na ove dijagnostičke preglede i u druge opštine u ustanove koje imaju još raspoloživih termina, poput u Doboj, Bijeljinu, Zvornik i Brčko. Kada je u pitanju ova tema, dogovoreno je i da će se u narednom periodu raditi na unapređenju aplikacije za zakazivanje MR i KT kako bi ona bila što preglednija i jednostavnija za upotrebu.

 

Pored pomenutih tema, razmatrana je i tema IZIS-a koji je još ranije implementiran u svim domovima zdravlja, izuzev u Domu zdravlja u Banjaluci koji je od ovog mjeseca počeo da radi u IZIS-u. Predstavnici Udruženja su ukazali na određene probleme posebno u početnoj fazi primjene ovog sistema, kao i na segmente koje je potrebno doraditi, ali su istakli da nema dileme da je IZIS donio i brojne prednosti. ''Poteškoće u radu sa kojima se suočava Dom zdravlja Banjaluka su očekivane i drugi domovi zdravlja su na početku imali slične probleme, a uz to oni imaju najveći broj pacijenata. U narednom periodu neophodno je razumijevanje građana dok se ljekari ne prilagode, ali sve će doći na svoje jer program nije komplikovan'', rekao je Kuprešak.

 

Predstavnici Fonda su naveli da su zahvalni svim zdravstvenim radnicima koji više od dvije godine rade u IZIS-u i koji su spoznali sve njegove prednosti. ''Na početku su svi imali problema, ali su shvatili da je to period prilagođavanja'', rekli su predstavnici Fonda, podsjećajući da IZIS nije implementiran ''preko noći'' već da su tome prethodile pripreme koje su trajale gotovo dvije godine.

Inače, pored predsjednika Draška Kuprešaka, delegaciju Udruženja doktora porodične medicine činili su i dr Dijana Đerić iz Doma zdravlja Prijedor i dr Atijas Danijel iz Doma zdravlja Doboj.

Naredni sastanak sa Udruženjem doktora porodične medicine dogovoren je već za naredni mjesec, kako bi kontinuiranom saradnjom pravovremeno reagovali na eventualne probleme i zajednički radili na konstantnom unapređenju zdravstvenog sistema, prvenstveno u interesu naših osiguranika.