FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Srpska prva u regionu uvela rehabilitaciju za oboljele od korona virusa- ''Post kovid'' rehabilitacija već daje rezultate

Nakon što je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske među prvima u regionu počeo da finansira medicinsku rehabilitaciju i za osiguranike koji su preležali virus korona, stižu prve reakcije pacijenata koji ističu da zahvaljujući pulmološkoj rehabilitaciji osjećaju značajan pomak u svom zdravstvenom stanju. ''Na prijemu na pulmološku rehabilitaciju još sam imao osjećaj zamora i bolove u mišićima. Uz pomoć stručnog i ljubaznog osoblja i stalnog nadzora doktora, fizioterapeuta i medicinskih sestara, već poslije 15 dana osjećam veliki pomak u mom fizičkom i psihičkom zdravlju, jer sam naučio mnoge vježbe i tehnike koje će mi pomoći da i ubuduće poboljšam kvalitet života'', rekao je Mile Mijić iz Zvornika, jedan od prvih pacijenata koji je nakon teške kliničke slike i mehaničke ventilacije zbog virusa korona upućen na produženu medicinsku rehabilitaciju u Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović''. Pored Zavoda, pulmološka rehabilitacija za oboljele od virusa korona, ali i za druge pacijente,  omogućena je i u ZTC ''Vrućica'' u Tesliću, koja je dobila saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za pružanje ove usluge. Ove ustanove su, za sada, jedine u Srpskoj koje imaju saglasnost resornog ministarstva za pružanje ovog vida medicinske rehabilitacije. Inače, prilikom uvođenja ''post kovid'' rehabilitacije za naše osiguranike rukovodili smo se evropskim preporukama, a zbog značaja rehabilitacije za oporavak oboljelih, širom Evrope se otvaraju centri za rehabilitaciju, naročito u Italiji i Velikoj Britaniji. Prema tome, Republika Srpska je stala ''rame uz rame'' sa najrazvijenijim evropskim zemljama kada je u pitanju zdravstvena njega oboljelih od virusa korona.

 

Doktorica Snježana Novaković Bursać, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, navela je da pojedini pacijenti nakon prebolijevanja KOVID-19 budu u lošoj psihofizičkoj kondiciji, sa narušenom funkcijom pluća i drugih organskih sistema, te da se suočavaju sa dugotrajnim posljedicama. ''Kod određenog broja pacijenata, pogotovo onih koji su liječeni uz podršku mehaničke ventilacije ili respiratora, nakon preležane infekcije, zaostanu značajni funkcionalni problemi, kako respiratornog sistema, tako i mišićno-koštanog. Zbog toga je post-kovid rehabilitacija izuzetno značajna za ove pacijente i njihov što brži i potpuniji oporavak, te vraćanje u životne i radne procese. Koliko mi je poznato, zdravstveni sistem Republike Srpske je prvi u regiji osiguranicima omogućio post-kovid rehabilitaciju o trošku Fonda'', istakla je Novaković Bursać, dodajući da je fokus rehabilitacije na pulmološkoj rehabilitaciji, poboljšanju fizičke kondicije i psihosocijalnoj podršci. Podsjećamo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je od novembra mjeseca omogućio produženu medicinsku rehabilitaciju i za osiguranike koji su preležali infekciju virusa korona, i to nakon bolničkog liječenja po preporuci nadležnih ljekara. Rehabilitacija se može odobriti u trajanju do 28 dana, a moguća je i obnova rehabilitacije u trajanju do 14 dana. Još jednom napominjemo da je, sve dok traje vanredna situacija, zdravstvena zaštita u javnim zdravstvenim ustanovama obezbjeđena za sve građane, osigurane i neosigurane, dok osiguranici ne treba da ovjeravaju zdravstvene knjižice.