FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Svjetski dan osteoporoze: Poboljšana dostupnost dijagnostičkih usluga

U povodu Svjetskog dana osteoporoze – 20. oktobra, podsjećamo da su osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS na uputnicu doktora porodične medicine dostupne laboratorijske usluge za procjenu koštanog metabolizma, što je od velikog značaja za dijagnostiku i adekvatno liječenje, ali i prevenciju ove najčešće hronične bolesti kostiju.
Naime, osteoporoza sve više postaje javnozdravstveni problem jer često ostaje nedijagnostifikovana i ne liječi se na vrijeme. Upravo iz tog razloga, kako bi poboljšali dostupnost dijagnostičkih usluga, od prošlog mjeseca panel laboratorijskih usluga (PHT, jonizovani Ca, serumski Ca, serumski P i vitamin D) moguće je na uputnicu uraditi i u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović''.
Osiguranicima oboljelim  od osteoporoze FZO finansira i druge zdravstvene usluge koje spadaju u prava iz zdravstvenog osiguranja, poput produžene medicinske rehabilitacije kada za to postoje medicinske indikacije, pomagala, lijekove i dr.
Osteoporoza, prema podacima Međunarodnog udruženja za osteoporozu, kod svake treće žene i svakog petog muškarca starijih od 50 godina uzrokuje prelom kosti, što značajno narušava kvalitet života, a može dovesti i do dugotrajne onesposobljenosti.
Upravo iz razloga što predstavlja značajan ne samo medicinski, već i ekonomski i socijalni problem cjelokupnog društva, svake godine se 20. oktobar obilježava kao Svjetski dan osteoporoze, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, dijagnostikovanja i liječenja ove bolesti kostiju.