FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti U susret Međunarodnom danu borbe protiv AIDS-a: Fond finansira novi antivirusni lijek za osiguranike sa HIV infekcijom

Da  zdravstveni sistem prepoznaje važnost i pruža podršku u borbi protiv AIDS-a najbolje pokazuje podatak i da je Fond zdravstvenog osiguranja nedavno na Poseban program nabavke uvrstio novi antivirusni lijek „emtricitabin, rilvipirin, tenofovir, disoproksil“,  film tablete za liječenje odraslih pacijenata sa HIV infekcijom  sa kojim se postiže efikasnost u liječenju.

Prednost ovog lijeka u odnosu  na dostupne lijekove za terapiju HIV-a ogleda se u tome, jer je riječ o efikasnijoj terapiji koja ima fiksnu kombinaciju tri tablete  zahvaljujući kojoj će oboljeli od AIDS-a smanjiti unos dnevne količine tableta koje su im potrebne za liječenje. Ovaj lijek, budući da se nabavlja putem javnih nabavki, u bolnicama će biti dostupan nakon sprovedenog tenderskog postupka onim pacijentima koji imaju preporuku UKC RS.

Osim ovog lijeka, zdravstveno osiguranje za ove osiguranike u potpunosti finansira još nekoliko lijekova koji osiguranici ne podižu u apotekama, nego su dostupni u Univerzitetsko- kliničkom centru RS gdje se, inače, liječе svi oboljeli od HIV - a, odnosno iz cijele Republike Srpske. 

Podsjećamo da zdravstvenu zaštitu osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS koji su zaraženi virusom ХИВ-а u potpunosti finansira Fond, jer je riječ o kategoriji osiguranih lica koja je oslobođena plaćanja participacije za sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje.  Inače, svim stanovnicima u Republici Srpskoj koji imaju neku od zaraznih bolesti, uključujući i HIV  uvijek se pruži neophodna zdravstvena zaštita, bez obzira da li se radi o osiguranim licima ili ne, jer je riječ o specifičnim bolestima od posebno socijalno-medicinskog značaja. Takođe, ovoj kategoriji osiguranika se uvijek ovjeri zdravstvena knjižica bez obzira da li je za njih uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.

Takođe, nedavnim izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju RS,  tačnije od prošle godine, omogućeno je da zaraženi od HIV-a mogu po osnovu svoje bolesti biti zdravstveno osigurani ukoliko ne postoji nijedna druga mogućnost, što ranije nije bio slučaj. Zdravstveni sistem je i na ovaj način prepoznao važnost njihovog liječenja i da u svakom trenutku imaju zdravstveno osiguranje.

Budući i da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti RS precizirano je da se na nivou Republike obezbjeđuje zdravstvena zaštita pod jednakim uslovima populacionim i nozološkim grupama od posebnog socijalno-medicinskog značaja, u koje spadaju, između ostalih, i lica koja žive sa HIV infekcijom, tako da Fond nastoji da pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ovoj kategoriji osiguranika maksimalno olakša, a zdravstvenu zaštitu učini što dostupnijom.