FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Zahtjev za elektronsku karticu

Osiguranici iz Banjaluke na linku mogu preuzeti zahtjev koji je potrebno popuniti za izdavanje elektronske kartice. Budući da  Poslovnica Fonda u Banjaluci ima najveći broj osiguranika, pa samim tim i najveći broj elektronskih  kartica,  u cilju sprјečavanja gužvi i da osiguranici  dugo ne čekaju na preuzimanje elektronske kartice, osiguranici iz Banjaluke mogu da podnesu ovaj zahtjev, pa će naknadno biti pozivani da preuzmu svoju karticu.
Takođe, osiguranici mogu da preuzmu karticu i za svoje članove porodice, samo je potrebno u ovom zahtjevu navesti njihove podatke.
Osim toga, veće poslovnice, poput Banjaluke, Bijeljine, Prijedora i drugih, kako bi olakšali osiguranicima i smanjili gužve u poslovnicama, planiraju i već sprovode pripreme da za radnike dostave kartice njihovim poslodavcima, kako osiguranici ne bi morali pojedinačno da dolaze po svoju karticu u poslovnice Fonda.
Napominjemo da nijedno pravo neće biti uskraćeno ukoliko se odmah ne preuzme elektronska kartica, jer nije ostavljen rok za njeno preuzimanje i osiguranici svoja prava mogu nesmetano da ostvaruju i ukoliko još nisu preuzeli e karticu.
Inače, elektronske kartice osiguranici mogu podići u našim poslovnicama u onim opštinama u kojima su registrovani i u timove porodične medicine.