FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Zdravstvena knjižica vrijedi više!

Više od 80 odsto osiguranika iz cijele Republike Srpske koji su učestovali u anketi Fonda zdravstvenog osiguranja smatra da zdravstvena knjižica vrijedi više u odnosu na period od prije nekoliko godina. Osiguranici iz Foče, Trebinja i Bijeljine u najvećem procentu zapažaju da zdravstvena knjižica vrijedi više, dok je najmanji procenat zadovoljstva zabilježen u anketi koja je sprovedena u Kancelariji Doboj.
Naime, u anketi u kojoj je učestvovalo više od 500 osiguranih lica, a koja je sprovedena u svim kancelarijama FZO RS, osiguranici su naveli da zdravstvena knjižica vrijedi više, jer kako ističu, dostupno im je više lijekova, bolnice su snabdjevene svim što je pacijentu neophodno za vrijeme bolničkog liječenja itd.
Osim pitanja "da li zdravstvena knjižica vrijedi više", osiguranici su odgovorali i na pitanja o ljubaznosti zaposlenih, a imali su mogućnost da od jedan do pet ocjene ponašanja službenika Fonda i slično.
Na većinu postavljenih pitanja osiguranici su pozitivno odgovorili. Primjera radi, čak 90 odsto ispitanih je navelo da su zaposleni u Fondu ljubazni prema njima.
Jedan od ciljeva ove ankete je da se kroz primjedbe, prijedloge i sugestije dobijene od osiguranih lica ukaže na eventualne nedostatke u radu i da se unaprijedi stepen profesionalnosti zaposlenih u Fondu, a u krajnjem i stepen zadovoljstva osiguranika radom Fonda.
Inače, Fond će ovu anketu sa osiguranim licima kontinuirano sprovoditi kako bi se još više unaprijedio profesionalni odnos službenika prema osiguranicima.