FZO RS Naslovna
  • Uputstvo za delegiranu administraciju IZIS-a RS. (Službeni glasnik RS 65/18, 99/19)
  • Uputstvo o funkcionisanju, upravljanju rizikom i bezbjednošću IZIS-a. Dokument
  • Pravilnik o izgledu i sadržaju identifikacione elektronske kartice. Dokument