Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na danas održanoj sjednici, usvojio je nekoliko izmjena u vezi sa ličnim učešćem osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite. Ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite, pored već postojećih kategorija osiguranih lica, biće oslobođeni i penzioneri koji primaju najnižu penziju, kao i dobrovoljni davaoci krvi koji su krv darovali 10 i više puta.
Većina penzionera i sada ima pravo na oslobađanje od participacije po osnovu godina života (preko 65 godina). Usvojenom izmjenom žele se zaštiti penzioneri mlađi od 65 godina i to oni s najnižom penzijom.

Detaljnije

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS danas je, 13.04.2010. godine, u povodu obilježavanja Svjetskog dana hemofilije, održan sastanak sa oboljelima od ove bolesti s ciljem da im se daju preporuke kako da vode računa o svom zdravlju, da se informišu o svojim pravima i upoznaju sa novinama koje su uvedene u vezi sa njihovim liječenjem.
Sastanak je organizovala dr Jelica Predojević Samardžić, nacionalni koordinator za hemofiliju, koja je oboljelima održala i predavanja na teme Savremeno liječenje hemofilije i značaj rFVIIa i Hemofilija i oralno zdravlje.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici Fonda, a o pravima oboljelih upoznali su ih prof. dr Nenad Babić, izvršni direktor Sektora za zdravstvo, i mr ph Vesna Đurđević, rukovodilac Službe za farmaceutske poslove.

Detaljnije

U organizaciji nacionalnog koordinatora za hemofiliju, prof. dr Jelice Predojević Samardžić, u plavoj sali Fonda zdravstvenog osiguranja RS, u utorak 13. aprila 2010. godine, sa početkom u 12 časova, obilježiće se svjetski dan oboljelih od hemofilije.

Sastanku će prisustvovati Nacionalni koordinator za hemofiliju, prof. dr Jelica Predojević Samardžić, pacijenti oboljeli od hemofilije, ljekari Kliničkog centra Banjaluka i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Cilj sastanka je upoznavanje šire javnosti o novostima u zbrinjavanju oboljelih od hemofilije. Naime, u Republici Srpskoj su postignuti značajni rezultati u liječenju i zbrinjavanju oboljelih od hemofilije, po čemu se RS, prema riječima nacionalnog koordinatora nalazi ispred mnogih zemalja u okruženju. 
U povodu obilježavanja svjetskog dana oboljelih od hemofilije, planirano je i predavanje  na temu: «Hemofilija i oralno zdravlje». 

Služba za odnose s javnošću

Delegacija Ruske Federacije, koju su činili predstavnici ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova Republike Burjatije i Republike Jakutije, bili su danas u radnoj posjeti Fondu zdravstvenog osiguranja RS.
Direktor Fonda Goran Kljajčin rusku delegaciju je upoznao sa sistemom obaveznog zdravstvenog osiguranja u RS, pravima osiguranika, te reformama i najznačajnijim projektima koji se provode u zdravstvenom sistemu RS, a posebno u sistemu zdravstvenog osiguranja.
Predstavnici Fonda gostima iz Rusije održali su prezentacije na teme ''Privatno-javno partnerstvo u zdravstvu'' i ''Sistem kontrole ugovora sa zdravstvenim ustanovama''.

Detaljnije

Udruženje doktora medicine privatne prakse, organizovalo je  u subotu, 20.03.2010. godine u Kulašima, vanrednu skupštinu, koja je bila posvećena javnom pozivu za ugovaranje konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite (KSZ). Vanrednoj skupštini su prisustvovali i predstavnici  Fonda zdravstvenog osiguranja RS, koji su prisutne ljekare upoznali sa detaljima projekta poboljšanja dostupnosti konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite, kao i uslovima prijavljivanja na objavljeni javni poziv za ugovaranje ovog vida zdravstvene zaštite.
Obraćajući se članovima Udruženja, Goran Kljajčin, direktor Fonda, je istakao da je osnovni cilj ovog projekta da se obezbijedi dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita pacijentima, koja podrazumijeva i bolju njegu i ljubazniji odnos prema pacijentima, ali i da se poboljša materijalni položaj zdravstvenih radnika.

Detaljnije