Od juna ove godine kontrolori Fonda zdravstvenog osiguranja provode anketiranje pacijenata u svim zdravstvenim ustanovama na osnovu novog upitnika, koji sadrži nekoliko grupa pitanja. Pitanja iz upitnika za bolničke pacijente odnose se na četiri segmenta: uslovi liječenja; kvalitet usluge; ljubaznost osoblja i organizacija konsultativno-specijalističke zaštite. Upitnikom za pacijente u domovima zdravlja, obuhvaćene su tri grupe pitanja: organizacija rada; ljubaznost doktora i ljubaznost medicinskih sestara.

Prema rezultatima ankete, provedene u toku septembra na uzorku od 1673 bolnička pacijenta, s najvišom ocjenom ocijenjena je bolnica u Foči (4,19). Bolnica Kasindo dobila je ukupnu prosječnu ocjenu po svim segmentima ankete 3,86; Bolnica Doboj 3,82; Bolnica Zvornik 3,76; Bolnice Nevesinje i Gradiška 3,74; Klinički centar Banja Luka 3,70; Bolnica Bijeljina 3,55, dok su ostale bolnice ocijenjene sa ocjenom nižom od 3,5. 

Detaljnije

U prvih devet mjeseci 2009. godine Služba za odnose s javnošću Fonda zdravstvenog osiguranja primila je 150 zahtjeva za pristup informacijama, koje su uputili novinari. Najviše zahtjeva su uputili novinari Nezavisnih novina i Glasa Srpske, zatim Euro Blica, RTRS-a, Fokusa, Presa i drugi.
Na 74% od ukupnog broja zahtjeva novinara za pristup informacijama, Služba za odnose s javnošću odgovorila je istog dana, na 18% narednog dana, a na 8% upita je odgovoreno nakon više od dva dana.
Na ovaj način, znajući značaj pravovremenih informacija i poštujući novinarsku profesiju, Služba za odnose s javnošću nastoji da medijima pomogne u njihovom radu, a kako bismo dodatno unaprijedili rad Službe pozivamo medije da nam upute kritike, sugestije i prijedloge.

Detaljnije

U okviru projekta «Poslovna komunikacija», koji se realizuje u Fondu zdravstvenog osiguranja od juna prošle godine, između ostalih aktivnosti, planirano je i anketiranje osiguranika. Anketiranjem će se ispitivati njihovi stavovi u vezi sa ljubaznošću zaposlenih u Fondu, barijerama na koje nailaze kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, dostupnošću informacija i dr.
U septembru je provedena anketa na uzorku od stotinu osiguranika, koji su se obraćali zaposlenima u Poslovnici Banja Luka, a ispitivan je njihov stav o ljubaznosti zaposlenog osoblja. Anketom je obuhvaćen uzorak  u kome su podjednako bile zastupljeni muškarci i žene, mlađa i starija populacija.

Detaljnije

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS danas je (25.09.2009.godine) održan sastanak predstavnika Fonda, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Administrativne službe grada Banjaluka i Doma zdravlja Banjaluka, na kojem je razgovarano o stanju primarne zdravstvene zaštite na području grada i načinima na koji ona može da se unaprijedi.
Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Banjaluke Dragoljub Davidović, predsjednik Skupštine grada Slobodan Gavranović, potpredsjednik Skupštine grada Zdravko Josipović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti Ljiljana Radovanović, dr Gordan Jelić, direktor Jedinice za koordinaciju projekata Ministarstva zdravlja, direktor Doma zdravlja Banjaluka Gordana Tešanović, pomoćnik direktora Doma zdravlja za ekonomske poslove Bosiljka Lazić i direktor Fonda Goran Kljajčin sa saradnicima.

Detaljnije

U okviru paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranici FZO RS imaju pravo i na laboratorijsku dijagnostiku. U skladu sa opštim načelom da se pojedine usluge mogu da dobiju uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu u zdravstvenoj ustanovi sa kojom je Fond te usluge ugovorio, osnovne laboratorijske pretrage osiguranici su mogli da dobiju u domu zdravlja, dok su usluge biohemijske i mikrobiološke analize ugovarane sa bolnicama. Zbog ovakve «podjele» usluga po nivoima zdravstvene zaštite, osiguranici, koji žive u opštinama u kojima nema bolnica, morali su da putuju do bolnice ukoliko su željeli da dobiju uslugu bez dodatnog plaćanja, izuzev participacije. 

Detaljnije