U Fondu zdravstvenog osiguranja RS danas je održana prezentacija web programa za praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u bolnicama Republike Srpske.
Prema riječima dr Siniše Stevića, direktora Agencije za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, ovaj program omogućava direktno izračunavanje različitih statistika i praćenje indikatora kvaliteta, kao što su broj liječenih, dužina liječenja, bolničke infekcije, primjena kliničkih puteva itd. Na osnovu jedinstvenih indikatora za ocjenu kvaliteta, moći će da se radi relevantno poređenje bolnica u Republici Srpskoj, ali i poređenje kvaliteta rada u našim bolnicama sa bolnicama u drugim evropskim zemljama, s obzirom da se slični indikatori koriste u većini zemalja.

Detaljnije

Obavještavamo posjetioce naše internet stranice da pod linkom ''odnosi s javnošću'' – ''pitanja i odgovori'', objavljujemo sva pitanja koja nam upućuju mediji (prenosićemo ih doslovno), kao i odgovore na ta pitanja. Podsjećamo vas da smo i do sad objavljivali pitanja i odgovore za novinare, ali sporadično. Objavljivanjem svih pitanja novinara i naših odgovora želimo da javnosti damo mogućnost uvida u (ne)dosljednost prenošenja odgovora koje mediji dobijaju iz FZO RS.

Pitanje iz Nezavisnih novina glasi:

«U skladu sa Zaključkom Vlade RS da se obelodane plate direktora javnih fondova, ustanova i preduzeća, interesuje me kolika su ukupna primanja direktora zdravstvenog osiguranja RS.»

Odgovor:

Plata direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske iznosi 3.420 KM i manja je od dozvoljene. Naime, Rješenjem o utvrđivanju kriterija kod ugovaranja plata direktorima zdravstvenih ustanova i FZO RS, broj 11/06-052-24/08 od 19.12.2008. godine, koje je donijela Vlada RS, određeno je da plata direktora FZO RS može da iznosi 3.800 KM.

U tekstu koji je objavljen danas u Nezavisnim novinama, pod naslovom ''Milioni za operacije koje rade i u Banjaluci'' izneseni su netačni podaci koji navode na pogrešan zaključak da je Fond zdravstvenog osiguranja Centru za srce BH u Tuzli  platio 3,1 milion KM za ugradnju stenta osiguranicima iz Republike Srpske.
Podatak od 3,1 milion KM se odnosi na sve usluge pružene našim osiguranicima u ovom centru, a najvećim dijelom na operacije na otvorenom srcu, koje se, nažalost, ne rade u našim bolnicama.
Novinarka Nezavisnih je Službi za odnose s javnošću uputila pitanje koje glasi: «Koliko je u toku 2009. i 2010. godine pacijenata iz RS liječeno u Centru za srce UKC Tuzla i koliko je Fond izdvojio sredstava za njihovo liječenje u Tuzli?». 
Nijednom rječju novinarka nije navela da je interesuje trošak za neku pojedinačnu uslugu, konkretno ugradnju stenta. Pitanje novinara i odgovor FZO RS

U povodu netačnih i neargumentovanih konstatacija i ocjena  objavljenih u listu „Euro Blic“ dana 07.02.2011. godine u tekstu pod naslovom „Plate ponovo kasne“, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske obavještava javnost, prije svih zdravstvene radnike, da je poslovnom politikom za ovu godinu planirao mjere i aktivnosti koje će obezbijediti da zdravstvenim ustanovama redovno izmiruje sve obaveze koje proizlaze iz međusobnog ugovora. Već u prvom tromjesečju ove godine počeće realizacija novog načina plaćanja i ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite, koji će objektivnije vrednovati rezultate rada, što je, između ostalog, bila jedna od osnovnih sugestija Glavne službe za reviziju javnog sektora. Planiran je i početak realizacije projekta unapređenja dostupnosti tercijarne zdravstvene zaštite i smanjenja troškova liječenja izvan Republike Srpske, što će, takođe, imati efekta na poboljšanje materijalnog položaja domaćih bolnica.

Detaljnije