Delegacija Ruske Federacije, koju su činili predstavnici ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova Republike Burjatije i Republike Jakutije, bili su danas u radnoj posjeti Fondu zdravstvenog osiguranja RS.
Direktor Fonda Goran Kljajčin rusku delegaciju je upoznao sa sistemom obaveznog zdravstvenog osiguranja u RS, pravima osiguranika, te reformama i najznačajnijim projektima koji se provode u zdravstvenom sistemu RS, a posebno u sistemu zdravstvenog osiguranja.
Predstavnici Fonda gostima iz Rusije održali su prezentacije na teme ''Privatno-javno partnerstvo u zdravstvu'' i ''Sistem kontrole ugovora sa zdravstvenim ustanovama''.

Detaljnije

Udruženje doktora medicine privatne prakse, organizovalo je  u subotu, 20.03.2010. godine u Kulašima, vanrednu skupštinu, koja je bila posvećena javnom pozivu za ugovaranje konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite (KSZ). Vanrednoj skupštini su prisustvovali i predstavnici  Fonda zdravstvenog osiguranja RS, koji su prisutne ljekare upoznali sa detaljima projekta poboljšanja dostupnosti konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite, kao i uslovima prijavljivanja na objavljeni javni poziv za ugovaranje ovog vida zdravstvene zaštite.
Obraćajući se članovima Udruženja, Goran Kljajčin, direktor Fonda, je istakao da je osnovni cilj ovog projekta da se obezbijedi dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita pacijentima, koja podrazumijeva i bolju njegu i ljubazniji odnos prema pacijentima, ali i da se poboljša materijalni položaj zdravstvenih radnika.

Detaljnije

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS održaće sutra, 12.03.2010. godine, u Bijeljini u Biblioteci ''Filip Višnjić'', s početkom u 13 časova, sastanak sa predstavnicima javnih i privatnih zdravstvenih ustanova ove regije.

Sastanak se organizuje s ciljem da se predstavnici zdravstvenih ustanova informišu o uslovima prijavljivanja na objavljeni javni poziv za ugovaranje konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite (KSZ), kao i da se detaljnije upoznaju sa projektom poboljšanja dostupnosti KSZ.

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS 10. marta održan je prvi u nizu planiranih sastanaka  sa predstavnicima zdravstvenih ustanova, privatnog i javnog sektora, u vezi sa nedavno objavljenim javnim pozivom za ugovaranje konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite.
Sastanak je organizovan sa predstavnicima zdravstvenih ustanova iz banjalučke, dobojske i prijedorske regije. Osnovni cilj sastanka bio je informisanje, odnosno davanje konkretnih informacija u vezi sa uslovima za prijavljivanje na javni poziv.
Učesnicima sastanka se obratio i direktor Fonda Goran Kljajčin, koji je rekao da je ovo jedan od najznačajnijih projekata koji se realizuju u zdravstvu RS, a čiji je cilj da se pacijentima obezbijedi pravovremena, efikasna i kvalitetna zdravstvena zaštita.

Detaljnije

Kao što je i planirano,  danas (1. marta) je objavljen javni poziv za dostavljanje prijava za ugovaranje pružanja konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj i to iz 12 specijalističkih oblasti: interne medicine, kardiologije, neurologije, urologije, oftalmologije, otorinolaringologije, pneumoftiziologije, dermatovenerologije, ortopedije, opšte hirurgije, ginekologije i pedijetrije.
Na javni poziv mogu da se prijave javne i privatne zdravstvene ustanove, a uslovno i ljekari specijalisti koji namjeravaju da registruju privatnu praksu.

Detaljnije