U okviru projekta «Poslovna komunikacija», koji se realizuje u Fondu zdravstvenog osiguranja od juna prošle godine, između ostalih aktivnosti, planirano je i anketiranje osiguranika. Anketiranjem će se ispitivati njihovi stavovi u vezi sa ljubaznošću zaposlenih u Fondu, barijerama na koje nailaze kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, dostupnošću informacija i dr.
U septembru je provedena anketa na uzorku od stotinu osiguranika, koji su se obraćali zaposlenima u Poslovnici Banja Luka, a ispitivan je njihov stav o ljubaznosti zaposlenog osoblja. Anketom je obuhvaćen uzorak  u kome su podjednako bile zastupljeni muškarci i žene, mlađa i starija populacija.

Detaljnije

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS danas je (25.09.2009.godine) održan sastanak predstavnika Fonda, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Administrativne službe grada Banjaluka i Doma zdravlja Banjaluka, na kojem je razgovarano o stanju primarne zdravstvene zaštite na području grada i načinima na koji ona može da se unaprijedi.
Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Banjaluke Dragoljub Davidović, predsjednik Skupštine grada Slobodan Gavranović, potpredsjednik Skupštine grada Zdravko Josipović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti Ljiljana Radovanović, dr Gordan Jelić, direktor Jedinice za koordinaciju projekata Ministarstva zdravlja, direktor Doma zdravlja Banjaluka Gordana Tešanović, pomoćnik direktora Doma zdravlja za ekonomske poslove Bosiljka Lazić i direktor Fonda Goran Kljajčin sa saradnicima.

Detaljnije

U okviru paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranici FZO RS imaju pravo i na laboratorijsku dijagnostiku. U skladu sa opštim načelom da se pojedine usluge mogu da dobiju uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu u zdravstvenoj ustanovi sa kojom je Fond te usluge ugovorio, osnovne laboratorijske pretrage osiguranici su mogli da dobiju u domu zdravlja, dok su usluge biohemijske i mikrobiološke analize ugovarane sa bolnicama. Zbog ovakve «podjele» usluga po nivoima zdravstvene zaštite, osiguranici, koji žive u opštinama u kojima nema bolnica, morali su da putuju do bolnice ukoliko su željeli da dobiju uslugu bez dodatnog plaćanja, izuzev participacije. 

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja RS otvorio je još jedan info telefon 051 232 271, koji je namijenjen nevladinim organizacijama u čijim je programskim aktivnostima zastupljena i oblast zdravstvenog osiguranja.
Direktor Fonda Goran Kljajčin kazao je da je Fond i do sada imao dobru saradnju sa nevladinim sektorom, ali da mu je namjera da ta saradnja bude unapređena, čemu bi trebalo da doprinese i otvaranje ovog info telefona.
''Strateškim planom razvoja Fonda predviđeno je niz mjera koje bi trebalo da dovedu do aktivnije uloge građana u kreiranju politike razvoja u oblasti zdravstvenog osiguranja.

Detaljnije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Kompanije "Euromedik" Jozef Pril i predstavnik firme "Euromedik internešnel" Marijan Bilić položili su 9.9.2009. kamen temeljac za izgradnju južnog krila centralnog medicinskog bloka Kliničkog centra Banjaluka u okviru kojeg će raditi Centar za radioterapiju. 
Izgradnju Centra za radioterapiju sa 15 miliona evra finsira Kompanija "Euromedik" iz Holandije, radove će izvoditi Firma "Euromedik internešnel", a troškove liječenja pacijenata snosiće Fond zdravstvenog osiguranja RS.
"Izgradnjom centra za radioterapiju dobijamo jednu najsavremeniju metodu liječenja koja nas svrstava u red najreferetntnijih centara za liječenje raznih oblika raka", rekao je premijer Dodik. 

Detaljnije