Nevladin sektor pokuzuje sve više interesovanja za teme iz oblasti zdravstva. Među primjerima je i nevladina organizacija Topeer - Forum potrošača iz Doboja,  koja je organizovala javnu tribinu posvećenu dostupnosti zdravstvenih usluga. Značaj ove tribine, pored aktuelnosti odabrane teme, je prisustvo predstavnika čak sedam udruženja građana, Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke, Udruženja penzionera, Udruženja amputiraca, distrofičara, Merhameta i drugih. Od pozvanih predstavnika javnog sektora, javnoj tribini su prisustvovali predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Doma zdravlja Doboj.
"Zaštita građana u sistemu zaštite potrošača je jedno od temeljnih ljudskih prava i naša je obaveza i odgovornost da se uključujemo i zatražimo odgovornost onih koji ta prava ne poštuju", rekla je otvarajući javnu tribinu predsjednica Topeer-a, Svetlana Šešlija.

Detaljnije

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, na sjednici održanoj u petak, 22. januara ove godine, usvojio je Akcioni plan realizacije strateških ciljeva razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja u 2010. godini. U dosadašnjem periodu realizacije Strateškog plana razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja do 2012. godine, kojim je predviđeno da se za svaku godinu donose akcioni planovi njegove realizacije, prepoznaju se dvije faze razvoja: prva, koja je prepoznatljiva po značajnom proširenju paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i povećanju broja osiguranih građana i druga, koja počinje u 2009. godini, prepoznatljiva po aktivnostima koje se odnose na poboljšanje dostupnosti prava koja se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske produžio je rok za registraciju građana za timove porodične medicine do 15. februara 2010. godine. Produženje ovog roka uslijedilo je nakon procjene da još uvijek oko 15 odsto građana nije izabralo svog porodičnog doktora. Inače, registraciju za tim porodične medicine građani mogu da obave u domovima zdravlja ili u privatnim ordinacijama sa kojima Fond ima potpisan ugovor.
U postupku registracije građana za timove porodične medicine domovi zdravlja su odgovorni za tačnost podataka i poštovanje propisane procedure kod registracije. Svi podaci o registrovanim građanima se obavezno dostavljaju na verifikaciju u Fond zdravstvenog osiguranja.  

Detaljnije

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin sa saradnicima održao je danas (3.12.2009.) sastanak sa predstavnicima studenata na kojem je dogovoreno da studenti već od sutra mogu da izaberu svog porodičnog ljekara u bilo kom domu zdravlja u RS, bilo u mjestu prebivališta ili u mjestu studiranja i da nesmetano ostvaruju zdravstvenu zaštitu.
Na sastanku su studente predstavljali Milan Petković, predsjednik Unije studenata RS, Bojan Grebenar, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci, Mladen Čančarević, student ombudsman RS, Radomir Jerkić, predstavnik Studentskog centra ''Nikola Tesla'' i Dragić Saša, generalni sekretar Unije studenata RS. Na sastanak su bili pozvani i studenti Univerziteta iz Istočnog Sarajeva.

Detaljnije

Ovih dana na adresu svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj stići će instrukcija direktora Fonda zdravstvenog osiguranja u kojoj je navedeno da je kod upućivanja pacijenata u kliničke centre za usluge koje samo oni mogu da rade, dovoljna uputnica porodičnog doktora, te da nije potrebna saglasnost lokalne opšte bolnice.
Navedena instrukcija je jedna od konkretnih mjera uklanjanja administrativnih prepreka koje osiguranim licima nepotrebno komplikuju ostvarivanje zdravstvene zaštite. U dosadašnjoj praksi pacijenti su npr. za nalaze koje samo može da radi Klinika za nuklearnu medicinu u KC Banja Luka, sa uputnicom porodičnog doktora morali da odlaze u opštu bolnicu i da traže njen pristanak za odlazak na kliniku. Analiza, koju je zahtjevao direktor Fonda, pokazala je da takva procedura nije propisana ni jednim aktom, kao ni da nema ni jednog argumenta koji bi je opravdavao. U vezi sa tim uslijedila je pomenuta instrukcija, kojom će odlazak pacijenata u kliničke centre biti pojednostavljen, a izbejći će se i nepotrebni troškovi putovanja do bolnice.