U Kliničkom centru Banjaluka u petak (18.06.) ljekari Vojno medicinske akademije iz Beograda i KC-a Banjaluka su uspješno uradili prvu transplantacija bubrega u Republici Srpskoj.
Ove dvije zdravstvene ustanove su u petak i formalizovale dugogodišnju saradnju Sporazumom o stručnoj saradnji, kojeg su potpisali direktor KC-a Mirko Stanetić i načelnik VMA Miodrag Jevtić.
Stanetić je istakao da je urađena transplantacija bubrega prvi veliki korak ka uvođenju transplantacione medicine u RS, a cilj je da transplantacija bude jedna od redovnih procedura koje će se obavljati u KC-u.

Detaljnije

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Ranko Škrbić, gradonačelnik Banjaluke Dragoljub Davidović i direktorica Doma zdravlja Banjaluka Gordana Tešanović pustili su danas u rad novu biohemijsku laboratoriju u objektu Doma zdravlja u ulici Vladike Platona.
Ministar je kazao da će se nakon otvaranja ove laboratorije smanjiti gužve i čekanja na biohemijske analize i dodao da će ova ambulanta preuzeti najmanje trećinu pacijenata koji su do sada ove usluge koristili u centralnom objektu Doma zdravlja.
Tešanovićeva je navela da će prostor koji je pušten u rad u Platonovoj ulici preuzeti oko 35% pacijenata, te je pozvala građane Borika, Vrbanje, Starčevice i Lazareva da primarno koriste ovaj lokalitet za laboratorijske usluge.

Detaljnije

Poslove ocjene privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana ubuduće će obavljati Zavod za medicinu rada i sporta, i to za opštine Banjaluka, Laktaši, Čelinac, Kotor Varoš, Prnjavor i Kneževo. Ove poslove Zavod će obavljati u suterenu nekadašnje Poliklinike u Banjaluci i to od 8 do 15 časova, što je mnogo bolje rješenje, budući da su ranije osigurana lica morala čekati do 15 časova, kada je počinjao rad komisije za bolovanja. 

Detaljnije

Penzioneri sa najnižom penzijom u RS i dobrovoljni davaoci krvi koji su najmanje deset puta dali krv su dvije nove kategorije osiguranih lica koje ne participiraju u troškovima zdravstvene zaštite.
Ove izmjene, koje je usvojio Upravni odbor Fonda, objavljene su u Službenom glasniku RS i njihova primjena je počela 12. maja.
Naime, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciju precizirano je da se ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite (participacije) trajno oslobađaju dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali 10 i više puta. U odnosu na dosadašnju praksu, razlika se ogleda u tome što se ova kategorija dobrovoljnih davalaca krvi više ne uslovljava time da od poslednjeg darivanja nije protekao period duži od jedne godine. Dobrovoljni davaoci krvi, koji su krv dali manje od 10 puta, takođe su oslobođeni plaćanja participacije,  ali pod  uslovom da od posljednjeg davanja krvi nije proteklo više od godinu dana.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja pripremio je tekst novog pravilnika o pravu na ortopedska i druga pomagala, kojem su prethodili brojni sastanci sa udruženjima korisnika pomagala (amputircima, rvi, slijepim licima, stomičarima, paraplegičarima i dr).
Predstavnici udruženja korisnika pomagala posebno su isticali svoje zadovoljstvo ovakvim pristupom Fonda pri izradi pravilnika, koji podrazumijeva aktivno učešće i samih korisnika pomagala.
Lazo Babić, predsjednik Skupštine Organizacije amputiraca UDAS, gostujući u emisiji ''U fokusu'' RTRS-a, kazao je da je saradnja sa Fondom uspostavljena još prošle godine, te da je održano više sastanaka u prošloj i ovoj godini.

Detaljnije