Centar za palijativnu njegu Opšte bolnice Gradiška je počeo sa radom 1. jula i prvi je takav centar u Republici Srpskoj. Pored zdravstvene njege bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti, Centar je osposobljen i za zbrinjavanje pacijenata koji se nalaze u stanju kome.   
Nedavno je u Jedinici za komu primljen  prvi pacijent koji je prethodno više mjeseci boravio na Vojno-medicinskoj akademiji Beograd. 
Riječ je o osiguraniku Fonda zdravstvenog osiguranja RS iz Šekovića koji je nakon sedam mjeseci ležanja na VMA prebačen u Centar za palijativnu njegu, u kojem su stvoreni uslovi za njegov boravak, a gdje je, takođe, obezbijeđen smještaj i za njegovu majku. 

Detaljnije

Prema podacima Agencijе za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS,  bolnice u RS su u toku mjeseca septembra uradile 11.277 dijagnostičko – terapijskih usluga koje se plaćaju po DTS modelu, odnosno po slučaju. Ukupna vrijednost urađenih usluga po ovom modelu plaćanja iznosi 10.313,98 bodova, a vrijednost boda za mjesec septembar iznosi 893,96 KM.
Izvještaj o broju urađenih usluga sa bodovima za mjesec septembar u svim bolnicama dostupan je na internet stranici u linku ''Plaćanja -  bolnice''.

Predsjednik RS Milorad Dodik izdvojio je 500.000 KM iz budžeta predsjednika RS za finansiranje drugog pokušaja vantjelesne oplodnje za parove kojima je prvi pokušaj, kojeg finansira Fond zdravstvenog osiguranja, bio neuspješan. Dodik je rekao da mora biti stimulisana ova aktivnost i dat joj veći društveni značaj.
"U planu je da naredne godine RS sistemski riješi ovo pitanje i obezbijedi pet procedura vantjelesne oplodnje parovima koji imaju ovaj problem", kazao je Dodik. On je dodao da kao predsjednik RS podržava aktivnosti na formiranju instituta koji se bavi ovim i pitanjima priraštaja, navodeći da  želi da se tome posveti veća društvena pažnja.

Detaljnije

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin sa saradnicima održao je 4. oktobra u Trebinju sastanak sa načelnikom ove opštine Dobroslavom Ćukom i direktorima bolnica i domova zdravlja trebinjske regije, na kojem je razgovarano o zdravstvenoj zaštiti osiguranika  Fonda u ovoj regiji. 
Sastanak je organizovan  s namjerom da se evidentiraju segmenti koje je potrebno dodatno unaprijediti, kako bi se pacijenti, kojima je omogućeno pravo na izbor bolnice, ipak  zadržali u zdravstvenim ustanovama ove regije, što je moguće postići dodatnim unapređenjem efikasnosti i kvaliteta rada, kao i odnosa prema pacijentu. 

Detaljnije

Više od 80 odsto osiguranih lica koji su u avgustu i septembru posjećivali zgradu Direkcije  FZO RS, te Kancelariju i Poslovnicu Banjaluka istaklo je da su zadovoljni ljubaznošću  zaposlenih u Fondu zdravstvenog osiguranja, a manje od 16 odsto anketiranih negativno je odgovorilo na postavljeno pitanja anketara Fonda. 
Naime, Fond je sproveo anketu među osiguranicima kako bi se utvrdio stepen ljubaznosti zaposlenih u Fondu. U anketi je učestovalo 120 osiguranika, a pitanja su se  odnosila na  ljubaznost službenika i poređenje ljubaznosti službenika Fonda sa zaposlenima iz drugih javnih institucija.

Detaljnije