Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je u povodu obilježavanja Svjetskog dana rijetkih bolesti 28. februara organizovalo pres konferenciju na kojoj je javnost upoznata  da će ove godine biti pripremljen akcioni plan kojim će se obezbijediti bolja promocija i upravljanje rijetkim bolestima u RS.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Ranko Škrbić je rekao da je Ministarstvo formiralo radnu grupu stručnjaka za sve vrste rijetkih oboljenja, koja će uraditi brošuru sa preporukama za doktore porodične medicine. Škrbić je dodao da će do kraja marta biti organizovan okrugli sto na kojem će učestvovati stručnjaci iz raznih oblasti medicine, kao i predstavnici roditelja djece oboljele od rijetkih bolesti. 
Ministar je podsjetio da Fond zdravstvenog osiguranja za oboljele od hemfilije obezbjeđuje faktore koagulacije osam i devet, koji se sada mogu podići u apotekama, i za njih je u prošloj godini izdvojeno 1,5 miliona KM. "Za posebnu hranu i lijekove djeci oboljeloj od fenilketonurije prošle godine izdvojeno je 17.000 KM, za zavoje i masti koje koriste oboljeli od bulozne epidermolizu 60.000 KM, a za bezglutensko brašno, koje koriste oboljeli od celijakije oko 100.000 KM, rekao je Škrbić. On je dodao i to da je za oboljele od multiple skleroze Fond izdvojio  720.000 KM, za plućnu hipertenziju 345.000, hepatitis B i C milion KM i za oboljele od side oko 200.000 KM.

Detaljnije

Na sjednici Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja, koja je održana juče 24.02. u Banjoj Luci, usvojeno je nekoliko značajnih dokumenata. 
Upravni odbor je usvojio Akcioni plan realizacije Strateškog plana razvoja Fonda, kojim su utvrđene smjernice poslovne politike i glavne aktivnosti u 2011. godini. 
Među ključnim odlukama, koje je usvojio Upravni odbor, je Odluka o načinu finansiranja zdravstvenih usluga u bolničkom sektoru Republike Srpske, koji je kombinacija modela plaćanja po slučaju (DTS), plaćanja po usluzi i, manjim dijelom, dosadašnjeg budžetskog načina plaćanja. Najzastupljeniji, trebalo bi da bude model plaćanja po slučaju.  Po tom modelu  plaćaće se usluge koje pripadaju osnovnoj bolničkoj djelatnosti, odnosno akutno bolničko liječenje. Plaćanje po usluzi je predviđeno za određene dijagnostičko-terapijske procedure i usluge dnevne bolnice, dok će se stari, budžetski model, zadržati kod ugovaranja i plaćanja manjeg broja usluga, među kojima su transfuzija, rehabilitacija, hronična psihijatrija, nuklearna medicina, intenzivna njega.

Detaljnije

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS danas je održana prezentacija web programa za praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u bolnicama Republike Srpske.
Prema riječima dr Siniše Stevića, direktora Agencije za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, ovaj program omogućava direktno izračunavanje različitih statistika i praćenje indikatora kvaliteta, kao što su broj liječenih, dužina liječenja, bolničke infekcije, primjena kliničkih puteva itd. Na osnovu jedinstvenih indikatora za ocjenu kvaliteta, moći će da se radi relevantno poređenje bolnica u Republici Srpskoj, ali i poređenje kvaliteta rada u našim bolnicama sa bolnicama u drugim evropskim zemljama, s obzirom da se slični indikatori koriste u većini zemalja.

Detaljnije

Obavještavamo posjetioce naše internet stranice da pod linkom ''odnosi s javnošću'' – ''pitanja i odgovori'', objavljujemo sva pitanja koja nam upućuju mediji (prenosićemo ih doslovno), kao i odgovore na ta pitanja. Podsjećamo vas da smo i do sad objavljivali pitanja i odgovore za novinare, ali sporadično. Objavljivanjem svih pitanja novinara i naših odgovora želimo da javnosti damo mogućnost uvida u (ne)dosljednost prenošenja odgovora koje mediji dobijaju iz FZO RS.

Pitanje iz Nezavisnih novina glasi:

«U skladu sa Zaključkom Vlade RS da se obelodane plate direktora javnih fondova, ustanova i preduzeća, interesuje me kolika su ukupna primanja direktora zdravstvenog osiguranja RS.»

Odgovor:

Plata direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske iznosi 3.420 KM i manja je od dozvoljene. Naime, Rješenjem o utvrđivanju kriterija kod ugovaranja plata direktorima zdravstvenih ustanova i FZO RS, broj 11/06-052-24/08 od 19.12.2008. godine, koje je donijela Vlada RS, određeno je da plata direktora FZO RS može da iznosi 3.800 KM.