Novim Pravilnikom o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske, koji je usvojio Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS na današnjoj sjednici, pojednostavljene su procedure za osiguranike koji se upućuju na liječenje u zdravstvene ustanove izvan Srpske. Naime, osiguranici kojima  ljekarski konzilijum naših bolnica preporuči liječenje  izvan RS u nekoj od bolnica s kojom Fond ima zaključen ugovor,  više neće morati da dolaze u Fond radi podnošenja zahtjeva, već će sve  obaviti u bolnici koja preporučuje liječenje, a ostatak procedure će obaviti službe bolnice i Fonda po službenoj dužnosti.

Detaljnije

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS učestovali su danas na seminaru o značaju farmakoekonomike za zdravstveni sistem sa posebnim akcentom na potrebu racionalnije upotrebe lijekova  i smanjenja njihovih troškova  koje je organizovalo Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.
Na ovom seminaru učestovali su i predstavnici Instituta za zaštitu zdravlja RS, direktori bolnica i domova zdravlja u RS.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Ranko Škrbić pojasnio je da je farmakoekonomika nova oblast koja upotrebu lijekova dovodi i u vezu s raspoloživim novcem za te namjene.

Detaljnije

Predsjednik Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika RS Goran Ljuboja uručio je zahvalnice ministru zdravlja i socijalne zaštite RS Ranku Škrbiću i direktoru Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goranu Kljajčinu, jer su obezbijedili najbolji mogući tretman za ove pacijente. Zahvalnica im je uručena u okviru otvaranja Centra za hemodijalizu u Prijedoru.

«Zahvaljujem se ministru i direktoru Fonda jer su obezbijedili vrhunski tretman za nas bubrežene bolesnike», rekao je Ljuboja. On je istakao da je zahvaljujući novim centrima za hemodijalizu u RS obezbijeđen jednak tretman liječenja za sve pacijente u RS. 

Detaljnije

Predstavnici Fonda zdravstenog osiguranja RS i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS održali su danas sastanak sa direktorima bolnica u RS, kojima su prezentovani rezultati realizacije novog modela plaćanja bolničkih usluga u mjesecu aprilu. U tom mjesecu urađeno je 10.739 dijagnostičko-terapijskih slučajeva iz grupe usluga koji se plaćaju po DTS modelu (plaćanje po slučaju) i pruženo 74.248 usluga koje su plaćane po drugom modelu – po jedinici usluge. Vrijednost urađenih usluga u bolnicama RS u mjesecu aprilu iznosi oko 11 miliona KM. 

Detaljnije

Prihodi Fonda zdravstvenog osiguranja RS u aprilu 2011. godine iznosili su 44.594.342 KM, što je u odnosu na planirani prihod manje za 2,17%.
U istom periodu prošle godine prihod je bio 42.551.250 KM, odnosno, u odnosu na april ove godine bio je manji za 2.043.092 KM.
U periodu od 1. januara do 30. aprila 2011. godine ostvaren je prihod u iznosu od 163.222.881 KM, što je u odnosu na planirani prihod manje za 10,48%.