Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je na danas održanoj sjednici Projekat poboljšanja dostupnosti konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.
Upravni odbor je ocijenio da model nove organizacije konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, koji je ponuđen ovim projektom, ima reformski karakter i da će njegova implementacija  dovesti do pozitivnih promjena i na drugim nivoima zdravstvene zaštite, posebno na nivou porodične medicine.
Korist od realizacije ovog projekta, prvenstveno će imati građani kojima će specijalisti iz 12 oblasti biti dostupniji nego do sada, pregled će im zakazivati tim porodične medicine, na pregled će čekati znatno kraće i neće morati da plaćaju punu cijenu ovih pregleda. Veliku korist od ovoga projekta mogu da očekuju i porodični ljekari koji će imati mnogo bolju komunikaciju sa specijalistom konsultantom.

Detaljnije

Pomoćnik direktora Kliničkog centra Vojvodine dr Ivan Levakov sa saradnicima boravio je danas (16.02.2010.) u radnoj posjeti Fondu zdravstvenog osiguranja RS, gdje su dogovoreni načini saradnje ove ustanove sa zdravstvenim ustanovama iz RS i Fondom.
Delegacija iz Novog Sada, koju su činili i stručnjaci iz oblasti neurohirurgije i ortopedije, razgovarala je sa direktorom Fonda i njegovim saradnicima,  kao i sa načelnicima pojedinih klinika Kliničkog centra Banjaluka.
Dogovoreno je da će se pored slanja naših pacijenata u Novi Sad, buduća saradnja ogledati i u edukaciji naših ljekara u Kliničkom centru Vojvodina, a takođe je predviđeno i da njihovi stručnjaci dolaze u zdravstvene ustanove u RS, gdje će obavljati pojedine intervencije.

Detaljnije

Prava pacijenata u Republici Srpskoj su propisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je u primjeni od kraja prošle godine. Novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, pojedine oblasti, među kojima je i zaštita prava pacijenata, su uređene detaljnije nego u prethodnom zakonu i usklađenu su sa standardima Evropske unije. 
Zaštita prava pacijenata je jedan od prioriteta Strateškog plana razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja. Kod definisanja konkretnih ciljeva i aktivnosti u ovoj oblasti rukovodili smo se Evropskom poveljom o pravima pacijenata, pri čemu smo poseban značaj dali sljedećem: pravu na  optimalne uslove liječenja; pravu na ljubazan odnos medicinskog osoblja prema pacijentu; pravo na informaciju; pravo na poštovanje vremena pacijenta; pravo na dostupnost zdravstvene zaštite; pravo na izbor doktora; pravo na zaštitu prava.

Detaljnije

Upravni odbor Fonda usvojio je Odluku o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju listi lijekova, kojom su na Listu A, A1 i B uvršteni  novi lijekovi, mahom oni koji su do sada često refundirani, a  koriste se za liječenje najčešćih oboljenja.
Na prijedlog nacionalnog koordinatora za hemofiliju, Komisija za lijekove uvrstila je na listu lijekova humani faktor koagulacije 8 i 9, kako bi se navedeni lijekovi učinili dostupnijim licima oboljelim od hemofilije. Ovi lijekovi će se nabavljati putem javnih nabavki, a umjesto u Klinički centar Banjaluka, distribuiraće se u apoteke, a osiguranici oboljeli od hemofilije će ih podizati na recept. S obzirom na značaj pravovremene primjene lijeka, ova izmena je od izuzetnog značaja za oboljele od hemofilije. Kako je planirano, bolesnicima od hemofilije humani faktor koagulacije 8 i 9 biće dostupni u apotekama početkom marta.

Detaljnije

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Goran Kljajčin inicirao je uspostavljanje saradnje sa poslodavcima koja će se ogledati u unapređenju kontrole opravdanosti odobrenih bolovanja.
Naime, direktor je poslodavcima, koji zapošljavaju veći broj radnika, uputio dopis u kojem ih podsjeća na njihovo pravo da zahtjevaju provjeru opravdanosti bolovanja, i pozvao ih da se u situaciji kada imaju određene sumnje u opravdanost odobrenog bolovanja za nekog od svojih radnika obrate Fondu.
''Vaše informacije će nam omogućiti da organizujemo ciljane kontrole i da preduzmemo odgovarajuće mjere ukoliko utvrdimo da je bolovanje odobreno bez adekvatnih medicinskih indikacija'', naveo je Kljajčin u pismu poslodavcima, dodajući da zahtjeve za provjeru bolovanja mogu predati u svim poslovnicama Fonda.

Detaljnije