U toku mjeseca jula u 40 privatnih specijalističkih ordinacija, koje su sa Fondom zdravstvenog osiguranja potpisale ugovor o pružanju usluga konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite (KSZ), pregledano je 4.313 osiguranih lica.
Pregledanim pacijentima u privatnim zdravstvenim ustanovama pruženo je 4.111 dijagnostičkih i 694 terapijske usluge.
Najveći broj pacijenata pregledan je u privatnim ordinacijama koje su ugovorile ortopediju (937), pedijatriju (822), oftalmologiju (689), ginekologiju (635) i internu medicinu (538).

Detaljnije

Praktična implemetacija projekta poboljšanja dostupnosti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite započela je 1. jula kada su porodični doktori uputili svojim konsultantima prve pacijente i dogovorili njihov pregled. Na sastancima, koji su održani sredinom jula sa predstavnicima zdravstvenih ustanova sa kojima je Fond potpisao ugovor za ovaj vid zdravstvene zaštite, kao i predstavnicima domova zdravlja iz cijele Republike, analizirana su prva iskustva u primjeni projekta. Projekat je ocijenjen s odličnim, uz konstataciju da se u praksi javljaju tek problemi tehničke prirode na čijem se otklanjanju već radi. Opšti stav u vezi s prvim iskustvima je da su privatne zdravstvene ustanove spremnije dočekale početak primjene ugovora i da su ispoštovale sve njegove detalje, međutim i javne zdravstvene ustanove su intenzivirale aktivnosti u vezi s tim. 
 Sa ciljem otklanjanja uočenih problema i veće animacije javnih  zdravstvenih ustanova, svi šefovi kancelarija i poslovnica Fonda, kao i službenici Sektora za kontrolu,   dobili su konkretna zaduženja za rad na terenu i efekti njihovog rada su već vidljivi. To se prije svega, odnosi na organizovanje sastanaka bolnica  sa domovima zdravlja i njihovim timovima porodične medicine. Cilj tih sastanaka je da se odrede centri u kojima će se organizovati posjete specijalista kako bi pacijenti manje putovali, da se difiniše radno vrijeme specijalista konsultanata, način komunikacije s porodičnim doktorima i ostali detalji saradnje. 
Dosadašnji rezultati projekta poboljšanja dostupnosti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, najjasnije se vide poređenjem s ranijom praksom. 

Detaljnije

Oboljeli od malignih bolesti u RS više neće morati odlaziti na radioterapiju izvan RS jer 2. avgusta s radom počinje Centar za radioterapiju koji je izgrađen u okviru Kliničkog centra Banjaluka.
Tim povodom, 29. jula novoizgrađeni centar su obišli ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Goran Kljajčin, direktor KC-a Mirko Stanetić i direktor ''Euromedik international'' Marijan Bilić.
Ministar je istakao da će od 2. avgusta pacijenti moći da dobiju kvalitetnu radioterapiju u KC Banjaluka, zahvaljujući najvažnijem projektu u zdravstvu RS u proteklih nekoliko decenija.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja omogućio je da se hroničnim bolesnicima od 8. jula terapija propisuje na tri mjeseca, umjesto na mjesec dana, kako je bilo ranije.
Upravni odbor Fonda je usvojio Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciju kojim je propisano da u slučaju liječenja lica sa hroničnim oboljenjem, doktor može propisati tromjesečnu terapiju, prema procjeni koja odgovara zdravstvenom stanju i prirodi oboljenja i koja neće ugroziti zdravlje pacijenta. Uslov je da je zdravstveno stanje lica sa istom terapijskom dozom propisanog lijeka bilo stabilno najmanje tri prethodna mjeseca. Izuzetak su samo lijekovi koji sadrže opojnu drogu i psihotropnu supstancu.

Detaljnije

Republika Srpska zvanično je dobila dvije nove zdravstvene ustanove, Zavod za transfuzijsku medicinu i Zavod za sudsku medicinu, koje su u ponedjeljak (21.06.) u Banjaluci svečano otvorili predsjednik Vlade RS Milorad Dodik, ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić, i direktori zavoda, Gordana Guzijan i Željko Karan.
Predsjednik Vlade je kazao da će se otvaranjem ovih zavoda značajno unaprijediti zdravstvo u oblasti transfuzijske i sudske medicine na našim prostorima, a da su sredstva za opremanje objekta gdje su smješteni zavodi izdvojena iz Razvojnog programa RS.

Detaljnije