U okviru aktivnosti na usaglašavanju dugovanja za neuplaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje i pronalaženja najprihvatljivijeg načina njegovog izmirenja, u toku mjeseca novembra,  radnici Fonda kontaktirali su sa 1.042 poslodavca. Sa većinom njih je usaglašen iznos duga i postignut dogovor o izmirivanju duga u ratama.
Ukupan iznos usaglašenog duga u ovom periodu je 12.943.829 KM.
Glavni cilj ove aktivnosti je stvaranje uslova da se radnici, koji su zaposleni kod poslodavaca koji neredovno plaćaju doprinose, uvedu u sistem i da ostvare status osiguranika sa mogućnošću korišćenja svih prava iz zdravstvenog osiguranja. 

Detaljnije

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske održaće sutra, 26.11.2009. godine, u 10.30 časova, sastanak sa penzionerima opštine Bijeljina. Sastanak je organizovan u sali Udruženja penzionera u Bijeljini.
Na sastanku će se razgovarati o pravima iz zdravstvenog osiguranja i problemima na koje nailazi ova populacija prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.
Sastanak je organizovan u okviru realizacije projekta ''Unapređenje dostupnosti informacija iz obaveznog zdravstvenog osiguranja''.

Prema podacima kojima raspolaže Fond zdravstvenog osiguranja RS, u Republici Srpskoj je registrovano oko 15.000 pacijenata oboljelih od dijabetesa, koji su na insulinskoj terapiji.
Osiguranim licima oboljelim od dijabetesa tipa jedan (insulin ovisni), a od sredine 2007. godine i oboljelim od dijabetesa tipa dva, Fond u potpunosti snosi troškove liječenja osnovne bolesti, kao i liječenja komplikacija osnovne bolesti, kao što su gangrena i angiopatija, nefropatija, retinopatija, dijabetična katarakta.
Dakle, ovi pacijenti spadaju u kategoriju osiguranika koja je oslobođena plaćanja participacije za troškove liječenja osnovne bolesti i njenih komplikacija. Insulin ovisni pacijenti insulin dobijaju na recept, kao i trakice za kontrolu šećera u krvi. 

Detaljnije

U povodu učestalih zahtjeva pacijenata za sufinansiranjem određenih operativnih zahvata, zatražili smo mišljenje referentne zdravstvene ustanove IOHB Banjica iz Beograda o medicinskoj opravdanosti operativnog zahvata fibrotomije po Ulizbatu kod pacijenata sa cerebralnom paralizom, od koje smo u vezi sa ovom konkretnom procedurom dobili sljedeći stav:
U danas dostupnoj medicinskoj literaturi navedena metoda, fibrotomija po Ulizbatu, ne postoji kao opisana, provjerena i naučno dokazana metoda u liječenju cerebralne paralize.
Pacijenti koji su operisani ovom metodom u Ćupriji od strane tima ruskih ortopeda su kasnije završavali na klasičnim, danas priznatim operativnim zahvatima. 

Detaljnije

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS održali su danas (22.10.2009.godine) sastanak sa predstavnicima Organizacije amputiraca UDAS i Saveza ratnih vojnih invalida RS, na kojem se razgovaralo o pravima na ortopedska pomagala i banjsku rehabilitaciju kategorija koje ova udruženja predstavljaju.
Inače, Upravni odbor Fonda je prilikom usvajanja novih pravilnika iz ovih oblasti, koji su u primjeni od juna ove godine, usvojio i zaključak da se po isteku tri mjeseca izvrši analiza ovih pravilnika uz učešće korisnika pomagala i da se tom prilikom sagleda potreba eventualnih izmjena i dopuna u pravilnicima. Tim povodom je i organizovan ovaj sastanak.

Detaljnije