Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Goran Kljajčin, propisao je mjere koje će se preduzimati kada se kontrolom utvrde neadekvatni uslovi liječenja u bolnicama, kao i stimulativne mjere prema bolnicama čijim su radom pacijenti zadovoljni.
Kontrola obuhvata nekoliko segmenata: snabdjevenost lijekovima, higijenski uslovi, kvalitet hrane, obezbjeđene pidžame i papuče za ležeće pacijente i zadovoljstvo pacijenata uslugom i odnosom bolničkog osoblja.
Ukoliko kontrola ustanovi nezadovoljavajuće stanje ubuduće će se primjenjivati ove mjere:
- Ukoliko je bolnica tražila od pacijenta da kupuje lijek koji nije na bolničkoj listi, a na toj listi postoji adekvatna zamjena koja se nalazi u bolničkoj apoteci, bolnica će biti kažnjena sa 0,1 % umanjenja mjesečnog iznosa ugovorenih sredstava kod prvog evidentiranog prekršaja. Kod ponovljenog prekršaja umanjenje će iznositi 0,2 % itd., a krajnja mjera je raskidanje ugovora sa tom bolnicom. Ista mjera će biti preduzeta i ako se utvrdi da bolnica iz neopravdanih razloga u svojoj apoteci nije imala sve lijekove sa bolničke liste pa su ih pacijenti sami kupovali.

Detaljnije

Direktor Opšte bolnica Gradiška prim. dr Vlado Marjanović, danas je u Fondu zdravstvenog osiguranja predstavio aktivnosti ove ustanove u vezi sa realizacijom smjernica Ministarstva zdravlja za vraćanje povjerenja pacijenata i realizacijom Poslovnog kodeksa, kojeg je Fond zdravstvenog osiguranja dostavio svim zdravstvenim ustanovama uz ovogodišnje ugovore.
U Opštoj bolnici Gradiška, pored ostalog, konsultativno - specijalističke usluge su sada dostupne pacijentima od 07 do 20 časova, uvedena je mogućnost zakazivanja pregleda, a najznačajnija novost je mogućnost izbora doktora kod kojeg pacijent želi da obavi pregled. U cilju bolje informisanosti pacijenata i veće dostupnosti usluga koje pruža ova bolnica, otvoren je informativni centar sa info telefonom broj 051/813-029. Pored navedenog u ovoj bolnici su unaprijedili dijagnostičke procedure i nabavili neophodnu opremu, a sve je praćeno permanentnim stručnim usavršavanjem zaposlenog medicinskog kadra. 
Prema riječima dr Marjanovića, razvojnim ciljevima prioritet je dat unapređenju i modernizaciji dijagnostike, edukaciji medicinskog kadra, stvaranju dobrih uslova liječenja i unapređenju odnosa prema pacijentima. Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja gospodin Goran Kljajčin, prezentaciju postignutih rezultata u Opštoj bolnici Gradiška ocijenio je konkretnim doprinosom boljoj dostupnosti zdravstvene zaštite. Dostupnost kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite, inače, je jedan od prioriteta razvoja zdravstva u zemljama EU.

Ljekarske komisije za odobravanje bolovanja pacijentima sa područja Banja Luke, Čelinca, Kneževa, Laktaša i Prnjavora, od 26.05.2008. godine rade u objektu Doma zdravlja Banja Luka koji se nalazi u ulici Vladike Platona broj 4 (kod zgrade Osnovnog suda).
Prvostepena komisija će raditi svakog radnog dana od 15 časova a zdravstveni kartoni će se primati od 14 časova.
Drugostepena komisija za odobravanje bolovanja po žalbama osiguranika zasjedeće svakog petka sa početkom rada u 14 časova.

REZ- REFORMA ZDRAVSTVA 

Ove subote (31. maj) na programu Radio-televizije Republike Srpske kreće nova emisija «Rez». Riječ je o emisiji koja će se baviti problemima iz oblasti zdravstva.
U posljednje vrijeme premalo je prostora posvećenog reformama u zdravstvu, a ono što je upravo potrebno, jeste napraviti rez, pokrenuti nešto novo što će svima biti od koristi, i zaposlenima i samim pacijentima – kažu iz RTRS-a.
Naziv ove emisije «Rez», u stvari, označava skraćenicu za reformu zdravstva. Emitovanje je predviđeno jednom mjesečno za subotu, sa terminom u 17:05 i svaki drugi petak u 11 časova.
Emisija će na početku mjeseca dati akcenat odabranoj temi dok će ostale akcenat stavljati na informativne sadržaje iz zdravstva. Osnovni cilj projekta je da se podstakne reforma u zdravstvu Republike Srpske. Reforma ima jasnu viziju izgradnje kvalitetnog i efikasnog zdravstvenog sistema po najvišim evropskim standardima i zato je ona sa razlogom jedan od prioriteta ekonomske politike Vlade Republike Srpske. 

Detaljnije

Na inicijativu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Fond zdravstvenog osiguranja je usvojio i počeo realizaciju dvaju projekata: projekta poboljšanja dijagnostike i tretmana akutnog koronarnog sindroma i projekta poboljšanja dijagnostike i terapije moždanog udara.
Projekat poboljšanja dijagnostike i tretmana akutnog koronarnog sindroma podrazumijeva da svi domovi zdravlja u Republici Srpskoj budu osposobljeni da na adekvatan način dijagnostikuju infarkt miokarda i zbrinu pacijenta. Svi domovi zdravlja će, u skladu sa tim, dobiti opremu za brzo laboratorijsko određivanje potrebnih parametara za dijagnostifikovanje infarkta, kao i neophodne lijekove koji, ako se primjene pravovremeno, značajno smanjuju posljedice infarkta. Pored neophodne opreme i lijekova, projekat podrazumijeva i edukaciju osoblja službi za hitnu medicinsku pomoć u domovi zdravlja. Tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača za opremu i lijekove, koje podrazumijeva ovaj projekat, završena je, a sa dobavljačima su potpisani ugovori.

Detaljnije